Výtvarná súťaž pozná víťazov

Výtvarná súťaž pozná víťazov

Výtvarná súťaž v rámci projektu „Si to, čo piješ“ pozná svojich víťazov. Jeho zámerom bolo poukázať na vplyv a zníženie konzumácie sladených a energetických nápojov žiakov základných škôl. V rámci projektu bola realizovaná aj výtvarná súťaž, ktorej cieľom bolo vyvolať diskusiu na danú tému a vyjadriť po výtvarnej stránke samotnú problematiku. Tí „najlepší“ si včera 26. januára prevzali v Historickej radnici svoje ocenenia.

Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci zo 14 základných škôl so 148 výtvarnými prácami. Tie hodnotila porota v zložení Mgr. Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora mesta Košice, MUDr. Jana Kollárová, vedúca oddelenia výchovy k zdraviu RÚVZ v Košiciach, Mgr. Oskár Gajdoš, učiteľ a metodik výtvarnej výchovy, PhDr. Róbert Schwarcz, predseda TADAM – Tlačová agentúra detí a mládeže.

Ocenených bolo 11 prác žiakov vo veku od 9 do 11 rokov. Autorom najkrajšej kresby sa stal Boris T. zo ZŠ Janigova 2, ďalšie dve miesta obsadili Katka Z. zo ZŠ Ľ. Fullu na Maurerovej ulici a tretím miestom sa pýši Dávid M. zo ZŠ Staničná 13. Ďalších päť súťažiacich získalo Cenu poroty a traja šikovní tvorcovia získali Cenu viceprimátorky mesta Košice od Lucie Gurbáľovej, ktorá im ocenenia osobne odovzdala.

Projekt realizovalo občianske združenie TADAM – tlačová agentúra detí a mládeže, realizovaný bol s finančnou podporou Fondu zdravia Mesta Košice vo výške 1480 eur. Všetkým nadaným tvorcom výtvarných prác gratulujeme.

(LS)

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články