História

Nie každé remeslo má zlaté dno

Počiatky hrnčiarskeho remesla siahajú do predhistorických dôb. Tvárnosť hliny a jej bohatý výskyt umožňovali človeku už v najstarších časoch vyhotovovať rôzne úžitkové predmety. Vznik tohto

Viac »

Pýcha Košíc má 150 rokov

Vyše 500 000 vzácnych predmetov nevyčísliteľnej hodnoty v zbierkovom fonde, tisícky zreštaurovaných zbierok, výstav, odborných i laických podujatí, desiatky tisíc spokojných návštevníkov. Taký je stručný sumár 150 rokov

Viac »

Nové mesto na starom cvičisku

Pred šesťdesiatimi rokmi sa začala výstavba najväčšieho, najzelenejšieho a najkomplexnejšieho košického sídliska – Terasy. Na Slovensku niet mesta, ktoré by od druhej svetovej vojny prešlo

Viac »

Od sídla grófov po knižnicu

Jednou z najhonosnejších budov Hlavnej ulice v jej južnej časti je Forgáchov palác, svedok historických dejinných udalostí, ktoré zanechali pečať v osudoch mesta od polovice

Viac »

Riskovali životy, aby zachovali svedectvo

Košickému advokátovi Mikulášovi Gaškovi a majiteľovi obchodu s koreninami, kávou a čajom Štefanovi Vrancsikovi sa podarilo počas 2. svetovej vojny zhromaždiť a zachovať prísne tajné informácie o transportoch Židov do

Viac »

Najčítanejšie 24 hodín