Samospráva

Dane a poplatky: Nezabúdajme na svoju povinnosť

Začiatkom jari doručovalo mesto Košice občanom prostredníctvom svojich zamestnancov, Slovenskej pošty a elektronicky cez portál www.slovensko.sk rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

Viac »

Mesto chystá zmeny v parkovaní

Jedným z hlavných bodov najbližšieho mestského zastupiteľstva (14. marca) bude zásadná zmena parkovania v meste. Poslanci budú rokovať o návrhu úplne nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré má

Viac »

Najčítanejšie 24 hodín