Parkovací dom pri Steel aréne je k dispozícii aj mimo hokejových zápasov

Parkovací dom pri Steel aréne je k dispozícii aj mimo hokejových zápasov

Parkovací dom pri Steel aréne s kapacitou 496 parkovacích miest vrátane dvoch desiatok, ktoré slúžia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, je pre Košičanov aj návštevníkov mesta k dispozícii nepretržite.

Zaparkovať auto v ňom môžete na krátky čas alebo si zakúpiť kartu na dlhodobé parkovanie. V prípade potreby je pre motoristov k dispozícii stála 24-hodinová služba. Za parkovné je možná zaplatiť iba v hotovosti mincami prostredníctvom automatickej pokladne.

Motoristi, ktorí by parkovací dom pri Steel aréne radi využívali dlhodobo, môžu požiadať o vydanie mesačnej alebo ročnej parkovacej karty. O kartu môžu požiadať na kontaktnom mieste prevádzkovateľa na Magistráte mesta Košice na Triede SNP 48/A v čase prevádzkovej doby. Informácie o kontaktnom mieste nájdete tu: https://www.kosice.sk/mesto/kontaktne-miesta.

Zvýhodnené parkovanie pre rezidentov

Najmä počas športových a kultúrnych podujatí môžu mať obyvatelia z blízkeho okolia Steel arény problém s parkovaním. Rezidenti z Jánošíkovej, Žižkovej a Nerudovej ulice môžu priamo na Magistráte mesta Košice požiadať o vydanie zvýhodnenej parkovacej karty pre rezidenta. Záujemcovia so sebou musia priniesť doklady, ktorými sa preukazujú podmienky na vydanie parkovacej karty.

Ak má rezident zakúpenú parkovaciu kartu na rok, má celý rok garantovaný vstup do parkovacieho domu. V prípade, že sa v Steel aréne koná akcia, systém je nastavený tak, že sa dá zakúpiť iba toľko parkovacích lístkov, koľko je voľných parkovacích miest. Rezident má tak istotu, že aj počas akcie v parkovacom dome zaparkuje.

Kompletné podmienky parkovania v parkovacom dome sú uvedené v prevádzkovom poriadku: https://static.kosice.sk/…/prevadzkovy_poriadok_pd….

CENNÍK PARKOVANIA V PARKOVACOM DOME

Krátkodobé parkovanie

Do 20 minút zdarma

Každá začatá hodina medzi 07:00 – 22:00 hod. – 0,50 eur

Každá začatá hodina medzi 22:00 – 07:00 hod. – 0,30 eur

Parkovné počas kultúrnych a športových akcií v Steel Aréne – 2 eurá

Strata parkovacieho lístka – 20 eur

Dlhodobé parkovanie

30-dňové parkovanie – 30 eur

30-dňové parkovanie pre rezidentov (Jánošíkova, Žižkova, Nerudova) – 20 eur

Ročné parkovanie – 330 eur

Ročné parkovanie pre rezidentov (Jánošíkova, Žižkova, Nerudova) – 220 eur

Záloha a poplatok za opakované vystavenie parkovacej karty (strata, poškodenie) – 30 eur

Zdroj: mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články