Prehľad nových pravidiel v parkovaní

Ako získať zľavu pri parkovaní v meste?

Prvým novembrovým dňom vstúpila do platnosti všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta č. 241 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Košice. Obyvatelia Košíc si môžu uplatniť zľavu z parkovného až do výšky 35 percent.

Cieľom nových pravidiel, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo 20. apríla tohto roku, je preferencia motorizovaných obyvateľov s trvalým bydliskom v Košiciach a zvýhodnenie rezidentov, zjednodušenie platieb parkovného, odľahčenie permanentne zahlteného centra mesta vozidlami, a tým zlepšenie možnosti krátkodobého parkovania, ale aj zvýšenie platobnej disciplíny motoristov. Do nového VZN boli zapracované desiatky pripomienok verejnosti z radov občanov, členov komisií, ako aj predstaviteľov mestských častí a poslancov mestského zastupiteľstva.

Zmeny v cenách parkovného

Novým VZN sa aktualizujú ceny parkovného, ktorá sa nemenili prakticky už 8 rokov (v niektorých prípadoch dokonca 15 rokov), a tak sa medzičasom podstatne znížila jej regulačná funkcia. Nepopulárne zvýšenie cien – vo viacerých prípadoch aj o 100 % – je však kompenzované radom zliav a iných zvýhodnení. Cena prvej rezidentskej karty (pre osobu s trvalým pobytom) ostáva nezmenená.

Zmeny v lokalitách

Na základe nového VZN dochádza k zlúčeniu terajších rezidentských lokalít a k zmenšeniu centrálnej mestskej zóny (CMZ).

Zväčšením a spojením rezidentských lokalít nové rezidentské karty platia už len v príslušnej rezidentskej lokalite (t. j. neplatia aj v susedných rezidentských lokalitách ako doteraz). Rezidentské karty vydané do 31. 10. 2023 však platia v doterajšom územnom rozsahu.

Zmena vo vymedzení pojmu rezident

Rezidentská karta je po novom vydávaná výlučne osobám s trvalým pobytom v byte, ktorý sa nachádza v príslušnej lokalite. Ostatní obyvatelia sú pri dlhodobom parkovaní spadajú do kategórie „abonent“ (s vyššou cenovou reguláciou). Rezidentská a abonentná parkovacia karta umožňujú jej držiteľovi parkovanie v príslušnej lokalite v zvýhodnenej cene, bez nutnosti denného kupovania parkovacieho lístka.

Rezident môže v rámci centrálnej mestskej zóny (lokalita A) parkovať bez časového obmedzenia

  • na všetkých platených parkovacích miestach (patriacich do tarifného pásma A1, A2 alebo N),
  • na čisto rezidentských miestach (parkovacie miesta, ktoré nepatria do žiadneho tarifného pásma a sú dopravným značením vyhradené len pre rezidentov),
  • na odstavených závorových parkoviskách, ktoré patria do tarifného pásma A2 alebo N.

Rezident môže v rámci svojej rezidentskej lokality (B1 – B5) parkovať bez časového obmedzenia

  • na všetkých platených parkovacích miestach (patriacich do tarifného pásma B, BN alebo N),
  • na odstavených závorových parkoviskách, ktoré patria do tarifného pásma N.

Rezidentská karta neplatí

  • na závorových parkoviskách,
  • na vyhradených parkovacích miestach (tým nie je dotknutá možnosť bezplatného parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím)
  • v susedných rezidentských lokalitách.

Nový systém zliav

Platba prostredníctvom aplikácie umožní zľavu 10 % oproti štandardnej (nezľavnenej) cene.

Obyvatelia s trvalým pobytom v meste Košice, ktorí používajú motorové vozidlo na súkromné účely a vybavia si bonusovú kartu, v prípade platby cez parkovací automat alebo aplikáciu môžu získať 25 % zľavu (teda v prípade platby cez aplikáciu možno dosiahnuť až 35 % zľavu).

Pozor: zľavy sa neuplatnia pri platbe parkovného cez SMS, ani na závorovom parkovisku. Na závorovom parkovisku však možno určitý čas parkovať bezplatne – dobu bezplatného parkovania určuje prevádzkový poriadok jednotlivých parkovísk.

Platba parkovného prostredníctvom viacerých aplikácií ponúka aj možnosť minútovej tarifikácie (po dosiahnutí minimálnej doby plateného parkovania v trvaní 15 min.), čo v konečnom dôsledku môže ešte zlacniť parkovanie aj oproti súčasnému stavu.

Zmeny v dobe spoplatnenia

V lokalite A (v centrálnej mestskej zóne) v drahších tarifných pásmach A1 a A2 je doba spoplatnenia od pondelka do soboty od 00:00 do 24:00 hod. Bezplatné parkovania ostáva zachované v nedeľu, počas sviatkov a ostatných dní pracovného pokoja.

V lacnejších tarifných pásmach BN a N je doba spoplatnenia naďalej od pondelka do piatku od 7:30 do 18:00 hod. Na rozdiel od súčasného stavu sa skracuje doba spoplatnenia pre závorové parkoviská (okrem Kasárenského námestia) z 19:30 na 18:00 hod.

Závorové parkovisko „Južná trieda – parkovisko pri obchodnom centre Astória“ je spoplatnené aj v sobotu v čase 7:30 – 18:00.

Všeobecná doba spoplatnenia ostáva nezmenená v rezidentských lokalitách.

Výhody bonusovej karty

Obyvateľ s trvalým pobytom na území mesta Košice, ktorý používa vozidlo na súkromné účely, môže s bonusovou kartou zaplatiť jednorazové parkovné so zľavou 25 %.

Zľava platí pri zakúpení parkovacieho lístka do príslušného tarifného pásma (A1, A2, BN, B, N), vrátane odstavného závorového parkoviska za podmienky, že parkovací lístok bol kúpený prostredníctvom parkovacieho automatu, alebo mobilnej (webovej) aplikácie.
V prípade úhrady parkovného cez aplikáciu sa poskytuje základná zľava 10 %, pri súbežnom využití zľavy z bonusovej karty tak celková zľava pri platbe cez aplikáciu môže dosiahnuť až 35 %.

Zľava z bonusovej karty neplatí na závorových parkoviskách a pri platbe prostredníctvom služby SMS parking.

Bonusová karta sa vydáva na jeden rok. Jednému žiadateľovi možno vydať najviac tri bonusové karty. Do konca roka 2023 je bezplatná, následne jej ročná cena je 5 eur. Požiadať o ňu môžete online na www.parking.kosice.sk/bonusova-karta/ alebo osobne v kancelárii prvého kontaktu v budove Magistrátu mesta Košice.

Podrobné informácie o novom systéme parkovania nájdete na novej verzii parkovacieho portálu parking.kosice.sk a na kontaktom mieste na Magistráte mesta Košice.

Platby cez aplikácie

Motoristi v Košiciach môžu pohodlne zaplatiť parkovné aj prostredníctvom piatich mobilných aplikácií.

Výhodou úhrady parkovného prostredníctvom aplikácií je zľava 10 percent, možnosť platiť aj za kratší čas ako je základná doba 15 minút a možnosť predĺženia času platnosti parkovania.

Okrem mobilných aplikácií bude aj naďalej možné parkovné uhrádzať prostredníctvom SMS alebo parkovacích automatov. Všetky parkomaty umožňujú platbu kartou a približne jedna tretina aj hotovosťoz

Aplikácie na platenie parkovného v Košiciach nájdete tu: https://parking.kosice.sk/zaplatit-parkovne/

(MMK)

Zdroj: Referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia, Magistrát mesta Košice

Foto (ilustr.): Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články