Vaša bezpečnosť, naša priorita

Vaša bezpečnosť, naša priorita

Pred 30 rokmi sa v uliciach Košíc objavili prví mestskí policajti.

Vznik nových poriadkových útvarov v obciach a mestách umožnil Zákon o obecnej polícii z roku 1991. V Košiciach sa spája s 1. novembrom 1992,keď bol prijatý prvý pracovník – náčelník Tibor Danko. V tom istom roku zložili do rúk Rudolfa Bauera, v tom čase námestníka primátora mesta Košice povereného vedením mesta, slávnostný sľub prví mestskí policajti.

„Prvé roky po vzniku miestnej samosprávy boli v našom meste vzrušujúce. Vznikala a rozvíjala sa miestna demokracia, prvýkrát začali skutočne rozhodovať novozvolené orgány – primátor a mestské zastupiteľstvo. Hlavnou agendou bol prevod majetku od štátu do majetku mesta, transformácia a vznik nových obchodných spoločností mesta, zakladanie nových inštitúcií,“ spomína R. Bauer.

Začiatkom roka 1992 poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli o založení mestskej polície v našom meste. „Po vytvorení vhodných podmienok ešte v tom istom roku zložilo slávnostný sľub prvých 40 mestských policajtov v nových uniformách. Už len to, že sa noví policajti objavili v uliciach, zvyšovalo pocit bezpečia obyvateľov mesta. Ich počet bol stanovený v pomere približne jeden policajt na 1000
obyvateľov mesta. Teším sa, že už viac ako 30 rokov Mestská polícia mesta Košice prispieva k vytváraniu bezpečného a pokojného prostredie v našom meste,“
uviedol R. Bauer.

Celkový počet príslušníkov zaradených do jednotlivých výkonných útvarov tvorí v súčasnosti 231 mužov
a 49 žien, vekový priemer je 44 rokov. Ich úlohou je, okrem iného, zabezpečovať verejný poriadok, ochranu obyvateľov a návštevníkov mesta pred ohrozením zdravia a životov, majetku obce a občanov pred poškodením, zničením alebo zneužitím, dbať o dodržiavanie čistoty a hygieny v uliciach a iných verejných priestranstvách, objasňovať priestupky a uplatňovať v medziach zákona a osobitných
predpisov sankcie v prípade porušovania zákonných noriem.

V súčasnosti je Mestská polícia Košice vybavená ako nikdy predtým. Príslušníci sú vyškolení v najnovších technikách, pracujú s najmodernejším výstrojom a smart zariadeniami. Pri výkone služby im pomáha moderný kamerový systém a špičkovo vybavené sledovacie pracoviská. Verejné priestory dnes monitoruje 308 kamier, len od roku 2019 ich bolo nainštalovaných 142.

Mestská polícia Košice patrí medzi najlepšie na Slovensku. Príslušníkov, pre ktorých je povolanie policajta
poslaním a pravidelne dosahujú výborné výsledky, ocenili na slávnostnom ceremoniáli 3. mája pred budovou Štátneho divadla na Hlavnej ulici.

Zdroj: JP, MJ

Foto: Archív mesta Košice

Odporúčame

TOP články