Turisti znovuobjavili Košice

Turisti znovuobjavili Košice

Rok 2022 bol pre mesto Košice z pohľadu cestovného ruchu mimoriadne úspešný.

Letné mesiace lámali rekordy, a to dokonca v porovnaní s globálne najsilnejším rokom 2019. Prekonávanie historicky najvyšších čísel pokračovalo aj po skončení letných prázdnin.

Dobrou správou je aj zvyšovanie priemernej dĺžky pobytu návštevníkov a návrat zahraničných turistov.

Rekordné čísla

Podľa dát Štatistického úradu SR v roku 2022 navštívilo Košice takmer 192 000 návštevníkov, z toho viac ako 112 000 (59 %) domácich. Počet zahraničných turistov dosiahol číslo takmer 79 000 (41 %).

Z evidencie referátu daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice vyplýva celkový nárast zdanených prenocovaní v roku 2022 oproti roku 2019 až o 15 %. V druhej polovici roka 2022, kedy boli všetky obmedzenia súvisiace s pandémiou zrušené, v porovnaní s historicky najsilnejším rokom 2019 ide o zvýšenie prenocovaní dokonca až o 37 %.

Tieto dáta jednoznačne ukazujú, že sa Košice profilujú aj ako vhodná destinácia na dovolenku vďaka svojej širokej škále možností trávenia voľného času či ako ideálna vstupná brána do regiónu.

Výsledky sú o to cennejšie, že väčšina destinácií na Slovensku, ale aj globálne, sa dátam za rok 2019 ani zďaleka nevyrovnala.

Ožilo aj letisko

Aj Letisko Košice zaznamenalo vlani skvelé čísla. Jeho bránami prešlo viac ako 542 000 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 222 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ako jedno z mála letísk v Európskej únii sa v roku 2022 hodnotami priblížilo k úrovni cestovania z obdobia pred pandémiou.

Pasažieri mohli počas celého roka cestovať na pravidelných linkách do 10 destinácií s 5 leteckými spoločnosťami. Vďaka len jednému prestupu tiež mohli priletieť do Košíc návštevníci z viac ako 300 destinácií z celého sveta. Skvelou správou je aj výrazne lepšia cenová dostupnosť týchto medzinárodných letov v porovnaní s blízkou Budapešťou. Cestovné kancelárie ponúkali počas letnej sezóny lety z Košíc do 10 destinácií v 7 krajinách.

Živé mesto

„Košice sú živé mesto. Sme radi, že sa nám darí o tom presviedčať aj jeho návštevníkov. Mesto Košice zásadným spôsobom finančne podporuje chod Oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice. Finančne prispieva na propagáciu destinácie, tvorbu nových turistických produktov a celkový rozvoj cestovného ruchu. Toto odvetvie v rôznej miere a sférach poskytuje prácu mnohým obyvateľom Košíc a regiónu. Pre úspech je preto dôležitá spolupráca všetkých partnerov. Odozvu a ocenenie našich aktivít vnímame aj zo strany ministerstva i SLOVAKIA TRAVEL, čo si nesmierne vážime,“ uzatvára Marcel Gibóda, námestník primátora mesta Košice a predsedapredstavenstva Visit Košice.

Mikuláš Jesenský

Zdroj: Visit Košice

Foto: Visit Košice

Odporúčame

TOP články