Lorinčík zažíva nebývalý rozvoj

Lorinčík zažíva nebývalý rozvoj

Kým v roku 2001 žilo v mestskej časti Lorinčík 350 obyvateľov, v súčasnosti je ich viac ako tisíc a záujem o život v bývalej malej obci donedávna určenej na dožitie neustále rastie. Desaťročia platnú stavebnú uzáveru kvôli plánovanej ťažbe tehliarskej hliny zrušili, vďaka čomu jedna z najmenších mestských častí zažíva nebývalý rozvoj.

Mestská časť sa v posledných rokoch rozrástla o obytnú zónu Háje. Aké sú pozitíva a negatíva výstavby? – opýtali sme sa starostu Damiána Exnera.

Počet obyvateľov sa neustále zvyšuje, čo nás, pochopiteľne, teší. No prináša to i rad negatívnych dôsledkov. Desiatky rokov stavebnej uzávery spôsobili, že máme obrovský investičný dlh v infraštruktúre. Sme malá mestská časť na okraji mesta, v ktorej je výstavba ciest, chodníkov či verejného osvetlenia aj vzhľadom na nedostatočné zdroje pomerne zložitá.

Ktoré z investícií od svojho nástupu do funkcie v roku 2018 považujete za najdôležitejšie?

Výstavbu a úspešnú kolaudáciu dvoch miestnych komunikácií, vrátane chodníka a verejného osvetlenia, a rekonštrukcia Domu kultúry.

Mestské zastupiteľstvo schválilo vlani zmeny a doplnky územného plánu Lorinčíka. Čo považujete za zásadnú zmenu a akým spôsobom to ovplyvní ďalší vývoj MČ?

Aktualizovaný územný plán zohľadňuje snáď 99 percent pripomienok a návrhov občanov. Aj vďaka tomu vytvára lepšie podmienky na realizáciu budúcej individuálnej bytovej výstavby, sprehľadní pravidlá a regulatívy daného územia.

Ktorým aktivitám sa chcete venovať do komunálnych volieb?

Začína sa spomínaná rekonštrukcia Domu kultúry, ktorý bol postavený svojpomocne v rokoch 1968 až 1973. Odvtedy prešiel iba čiastkovými opravami – výmenou strechy alebo okien. Táto generálna rekonštrukcia vo vysúťaženej hodnote 409-tisíc euro nám prenesie túto budovu do 21. storočia. Sídli v nej okrem úradu mestskej časti i materská škola, pôsobí v nej i najstaršie ochotnícke divadlo v Košiciach, ktoré oslavuje 77. výročie. Plánujeme tiež dokončiť revitalizáciu priestorov pri cintoríne a okolia kultúrnej pamiatky – Kostola sv. Vavrinca.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom, v čom by ste privítali jeho pomoc?

Spoluprácu hodnotím v rámci možností, ktoré nám mesto môže ponúknuť, skôr pozitívne ako negatívne. Rovnako ako iné okrajové časti mesta máme však svoje špecifické problémy. Ich riešenia priamo ovplyvňuje nedostatok financií. Privítal by som systémové zmeny vo financovaní mestských častí tak, aby zodpovedalo nákladom potrebným na udržiavanie a starostlivosť o majetok, ktorý je nám zverený, a rozsahu služieb, ktorý sa pribúdaním obyvateľov neustále zvyšuje. Trend v Košiciach je taký, že vo veľkých mestských častiach obyvateľov ubúda, zatiaľ čo v okrajových častiach obyvatelia pribúdajú, no nie vždy si zmenia aj trvalý pobyt, čím prichádzame o podielové dane. Nám však komunikácie neodhŕňa v zime Kosit a trávu nekosí Správa mestskej zelene. Ale aby som iba nevyplakával – je celý rad zamestnancov Magistrátu mesta Košice na všetkých poschodiach „bieleho domu“, s ktorými je spolupráca vynikajúca. Chcem sa touto cestou všetkým poďakovať a zaželať im veľa energie a trpezlivosti v ich práci. Viem veľmi dobre, čo je to práca s ľuďmi a pre ľudí.

(MJ)

Odporúčame

TOP články