Začalo sa verejné obstarávanie na výstavbu Národného tréningového centra Košice

Začalo sa verejné obstarávanie na výstavbu Národného tréningového centra Košice

V metropole východu by sa už v tomto roku mohlo začať s výstavbou ďalšieho športoviska národného významu zameraného najmä na tenis a bedminton. To bude stáť na mieste bývalého futbalového ihriska medzi Popradskou a Brnenskou ulicou. Využívať by ho mala talentovaná mládež z východného Slovenska a slúžilo by zároveň ako športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia.

V závere uplynulého roka bola v Úradnom vestníku EÚ zverejnená výzva na výstavbu objektu Národného tréningového centra Košice (NTC) s predpokladanou hodnotou zákazky 17,9 milióna eur. Investorom je akciová spoločnosť NTC Košice, a.s., ktorej 51-percentným akcionárom je Slovenský tenisový zväz (STZ) a Mesto Košice v nej má 49-percentný akciový podiel. Stavebné spoločnosti sa do verejného obstarávania môžu prihlásiť do 4. februára 2022 v prípade, ak zložia zábezpeku vo výške 300 000 eur. Lehota výstavby je stanovená na 18 mesiacov od podpisu zmluvy.

Overovaciu štúdiu pripomienkovali uplynulý rok aj obyvatelia

Mesto Košice v januári 2021 na svojej webstránke zverejnilo overovaciu štúdiu výstavbu NTC, čím došlo k splneniu sľubu, ktorý v októbri 2020 počas prerokovania nového memoranda so STZ o spolupráci pri stavbe a prevádzkovaní NTC dali obyvateľom mestskí poslanci aj viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý). 

Poslanci zároveň schválili, že finálny projekt NTC musí byť v súlade so schválenou a verejne prerokovanou overovacou štúdiou. Výstavba bola podmienená aj súhlasným stanoviskom mestskej časti Košice-Západ a spracovaním dopravnej, resp. hlukovej štúdie.

Pôvodne sa predpokladalo, že v Košiciach vznikne Národné tenisové centrum medzinárodného významu. To podľa podpísaného Memoranda z roku 2015 medzi vtedajším vedením mesta a Slovenským tenisovým zväzom (STZ) malo hostiť veľké tenisové turnaje, tímové súťaže reprezentačných tímov alebo rôzne ďalšie športové alebo kultúrne podujatia. Voči pôvodnému projektu sa spustila petícia, ktorú podpísalo 1600 ľudí. Obyvatelia okolitých ulíc sa báli najmä zhoršenia sa dopravnej situácie, nedostatku parkovacích miest, zvýšenia hlučnosti a prašnosti.

Podiel zelene, výška budovy a parkovacie miesta už nebudú problémom

Upravený projekt výstavby NTC a jeho premena z Národného tenisového centra na Národné tréningové centrum zobrala do úvahy aj požiadavky mesta a MČ Západ. Takisto bolo do nej zapracovaných aj viacero podnetov obyvateľov blízkych domov a bytoviek, ktorý ho mali možnosť pripomienkovať.

Problematický podiel zelene, ktorý nedosahoval stanovených 30 percent, pôvodná výška hlavnej budovy NTC 28 metrov a počet parkovacích miest už dnes spĺňajú požiadavky mesta. Rokovania medzi súčasným vedením mesta a zástupcami STZ priniesli ešte minulý rok aj dohodu o zmene na Národné tréningové centrum, úprave celého projektu a výraznom znížení nákladov z pôvodne plánovaných 30 miliónov eur. Úplne sa z neho vypustila centrálna multifunkčná hala pre 5000 divákov. Výška samotnej stavby NTC už bude dosahovať len 12 metrov nad povrchom. Zastavaná plocha budov sa z pôvodných takmer 11 000 m2 znížila na necelých 6700 m2.

Viceprimátor Gibóda: Záleží nám na názore obyvateľov

Aj naďalej platí, že 9 miliónov eur z celkových nákladov na finanovanie výstavby NTC zaplatí vláda prostredníctvom ministerstva financií SR. O tie zvyšné sa na polovicu podelí mesto Košice a STZ.

„Som veľmi rád, že vyhlásením transparentného medzinárodného verejného obstarávania sa projekt NTC dostáva do svojho ďalšieho štádia. Naši predchodcovia pri plánovaní projektov veľmi nebrali ohľad na to, čo si mysleli obyvatelia. Naopak, našou prioritou vždy bolo, aby sa Košičania mohli vyjadrovať k dôležitým projektom, ktoré na dlhé roky ovplyvnia rozvoj mesta. Do programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja sme zapracovali mnoho pripomienok Košičanov, ktoré nám zaslali a rovnako tak to bolo aj teraz pri overovacej štúdii výstavby NTC. Nebolo ľahké zladiť občas aj mnohé protichodné záujmy verejnosti a investora. Aj pri tomto projekte je dobre vidieť, že sa verejným pripomienkovaním a komunikáciou s obyvateľmi môžeme dosiahnuť riešenie, ktoré bude, verím, že prijateľné pre každého,“ skonštatoval viceprimátor a člen Predstavenstva NTC Košice a.s. Marcel Gibóda.

Ako by malo vyzerať NTC?

* postaví sa tenisová hala so 6 kurtami, štyri z nich sa využijú na tenis, na ďalších dvoch vznikne osem bedmintonových povrchov

* v prepojenej trojpodlažnej prevádzkovej budove budú na prvom podzemnom podlaží šatne a hygienické zariadenia. Na prvom poschodí sa bude nachádzať recepcia, kancelárie, reštaurácia a obchodný priestor

* na druhom poschodí vznikne fitness centrum aj so zázemím

* súčasťou areálu bude aj osem vonkajších tenisových kurtov, z ktorých bude šesť antukových a dva s tvrdým povrchom

* vybuduje sa 85 parkovacích miest, ktoré budú môcť na základe požiadavky mesta využívať aj miestni obyvatelia.

Vladimír Fabián

Odporúčame

TOP články