Košice majú 229.040 obyvateľov, za desať rokov klesol ich počet o päť percent

Pomôžte vytvoriť Scenár pre Košice

 Počet obyvateľov Košíc je podľa zverejnených údajov minuloročného sčítania 229.040, z toho 119.533 žien a 109.507 mužov. Oproti sčítaniu v roku 2011 prišlo mesto o 11.393 obyvateľov.

      Spomedzi 22 mestských častí (MČ) v štyroch košických okresoch žije najviac obyvateľov v MČ Západ, a to 37.738, nasleduje MČ Dargovských hrdinov s počtom obyvateľov 25.234, Sídlisko Nad jazerom (22.686), Sídlisko KVP (22.241), Juh (21.339), Sídlisko Ťahanovce (20.863), Staré Mesto (20.133) a Sever (19.123).
      Z malých košických MČ najmenej obyvateľov býva v Džungli (750), nasledujú Šebastovce (770), Lorinčík (883), Poľov (1192), Kavečany (1346), Pereš (2079), Ťahanovce (2238), Myslava (2545), Vyšné Opátske (2633), Košická Nová Ves (2901), Barca (3692), Šaca (5722), Krásna (5895) a Luník IX (7037).
      Najväčší percentuálny podiel vekovej kategórie do 14 rokov je práve na Luníku IX. Z celkového počtu obyvateľov tejto MČ je 2195 detí. Tak ako v ostatných MČ aj tu prevláda veková skupina v produktívnom veku. Podiel počtu obyvateľov vo veku 65 a viac rokov je tu najnižší zo všetkých košických MČ, ide o 2,3 percenta, čo predstavuje 164 ľudí.
      Percentuálne najväčší podiel detí spomedzi všetkých košických MČ evidujú po Luníku IX aj MČ Džungľa (24,8 percenta), Lorinčík (22,65 percenta) a Krásna (21,53).
      Naopak, najväčší podiel obyvateľov starších ako 65 rokov žije v MČ Juh (27,88 percenta) a v Starom Meste (24,98 percenta). Najviac ľudí v produktívnom veku je na Sídlisku Ťahanovce (79,02 percenta) a s takmer 75 percentami nasleduje Sídlisko KVP. Nad 70 percentami podielu počtu obyvateľov jednotlivých MČ sa pohybujú Ťahanovce a Šaca.
      Najviac, a to 44,73 percenta, obyvateľov Košíc si v rámci vlaňajšieho Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Druhou najpočetnejšou skupinou je skupina bez náboženského vyznania, ktorá predstavuje 28 percent. Nasleduje gréckokatolícke (6,76 percenta) a evanjelické vierovyznanie s necelými 3,3 percenta. Ku kalvínskemu vyznaniu sa hlási 1,96 percenta obyvateľov Košíc a k pravoslávnej cirkvi 1,28 percenta.

Zdroj: TASR

Odporúčame

TOP články