Vysvedčenia sú rozdané!

Vysvedčenia sú rozdané!

Žiaci v 784 triedach 34 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si dnes prevzali koncoročné vysvedčenia. V školskom roku 2021/2022 ich navštevovalo 16 498 žiakov, čo je o 88 žiakov viac ako v minulom školskom roku. Naposledy dnes svojich spolužiakov v školských laviciach videlo 1295 deviatakov, ktorí po letných prázdninách nastúpia na stredné školy.

Menšiu slávnosť mali v posledný školský deň aj na ZŠ Trebišovská, kde námestníčka primátora mesta Lucia Gurbáľová (KDH) odovzdala darčeky 20 najlepším žiakom a ďalším premiantom tejto školy. 

So svojimi kamarátmi a učiteľkami sa načas rozlúčilo aj 5 553 detí v 54 materských školách (MŠ), ktorých zriaďovateľom je mesto. Škôlky budú aj naďalej v prevádzke podľa stanoveného harmonogramu. Každá materská škola bude v prípade záujmu rodičov otvorená vždy jeden mesiac počas letných prázdnin. V čase, ak nebude v prevádzke, bude otvorená iná škôlka v jej blízkosti, kde môžu byť umiestnené deti z práve zatvorenej MŠ. 

Školy prijali aj vyše 400 ukrajinských žiakov

Kapacity škôl sa v budúcom školskom roku ešte navýšia. Predpokladá sa, že v septembri zasadne do lavíc až 17 165 žiakov, čo by predstavovalo nárast o 667 detí. Do mája tohto roka mesto v rámci zápisov prijalo aj 2 801 žiadostí do materských škôl.

Okrem pandémie koronavírusu, ktorá najmä v prvej polovici roka komplikovala výuku, sa školstvo tento rok muselo popasovať aj s ďalšou výzvou. Od marca 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu, bolo do košických škôl začlenených vyše 400 ukrajinských žiakov. Postupne sa ich počet znižoval, keďže približne 80 týchto ukrajinských žiakov odišlo.

Na ZŠ Tomášikova otvorili aj dve triedy špeciálne pre deti z Ukrajiny. Humanitárnu pomoc pre utečencov z Ukrajiny a svoje priestory poskytli aj ZŠ s MŠ Masarykova, ZŠ Požiarnická a Centrum voľného času na Orgovánovej.

Ocenenia si prevzali žiaci aj učitelia

Školský rok 2021/2022 sa niesol aj v znamení výročí aj odovzdávania ocenení. Čože je to 50-ka si mohli povedať v MŠ Miškovecká, 60. výročie založenia oslávili ZŠ Hroncova a ZŠ Park Angelinum a 90. výročie si pripomenuli na ZŠ Gemerská. Veľký krok smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu sa aj vďaka sponzorom podaril i na ZŠ Drábova. 

Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) udelil ocenenia 32 pedagógom, vrátane dvoch riaditeľov základných škôl a dvoch riaditeliek materských škôl. Ocenenie za študijné výsledky, reprezentáciu škôl a mesta si tento pondelok v Kulturparku prevzalo aj 44 žiakov základných, materských a základných umeleckých škôl, 31 detí okrem toho získalo titul Premiant školy.

Košické školy patria medzi najlepšie na Slovensku

Košice sa môžu pochváliť najlepšími základnými školami na Slovensku. V hodnotení škôl inštitútu INEKO za rok 2021 sa na prvých troch miestach prvýkrát objavili dve školy z Košíc. ZŠ Staničná sa umiestnila na prvom mieste a ZŠ Park Angelinum obsadila v rebríčku tretie miesto.

Košickým školám sa darilo aj v Testovaní deviatakov. Najlepšie výsledky v Slovenskom jazyku dosiahli ZŠ Krosnianska 4, Park Angelinum a Kežmarská 28. V matematike zas najlepšie obstáli žiaci ZŠ Družicová, Nám. L. Novomeského a Park Angelinum.

Odporúčame

TOP články