Bezplatné cestovanie na Jazero sa odkladá

Modernizácia Slaneckej cesty pokračuje podľa plánu

Bezplatná preprava v MHD na električkových linkách a linke číslo 28 smerujúcich na Sídlisko nad Jazerom, ktorú schválili poslanci na júnovom zastupiteľstve, napokon nebude. Primátor Jaroslav Polaček sa na základe analýz rozhodol uznesenie nepodpísať.

Na návrh poslankyne a starostky mestskej časti (MČ) nad Jazero Lenky Kovačevičovej (nezávislá) bola na júnovom zastupiteľstve schválená bezplatná preprava po celej trase všetkých električkových liniek smerujúcich do tejto mestskej časti a späť (1, 3, 9, R2).

Po doplnení tohto uznesenia o deň neskôr sa rovnaký postup vzťahoval aj autobusovú linku 28. Bezplatné cestovanie malo podľa poslaneckého návrhu trvať od 1. júla 2022 do 31. augusta 2023 počas rekonštrukcie Slaneckej cesty. Na základe požiadavky mesta vyčíslilo vedenie DPMK, že bezplatné cestovanie počas 14 mesiacov by Košičanov stálo 3,37 milióna eur.  

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) nemohol na základe viacerých analýz takto prijaté uznesenie podpísať. Zdôraznil, že postupoval podľa paragrafu 19 zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách samosprávy. V zmysle tohto zákona sa mesto Košice nemôže zaväzovať financovať také výdavky, ktoré nemá schválené v rozpočte na daný rok a zaťažujú aj nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku finančných zdrojov v bežnom rozpočte.

Svoje rozhodnutie zdôvodnil aj jeho nevykonateľnosťou, viacerými otáznikmi týkajúcimi sa spôsobu vyúčtovania financií za neplatiacich cestujúcich a zhoršujúcim sa finančným stavom DPMK. Generálny riaditeľ Vladimír Padyšák nedávno požiadal mesto o dodatočné navýšenie schváleného rozpočtu o 8,4 milióna eur na úhradu strát za výkony vo verejnom záujme. Mesto tieto peniaze nemá a zvažuje, že sa obráti s prosbou o pomoc na ministerstvo financií.

Košičania by mali mať pri cestovaní MHD výhody

Vedenie mesta a MČ Nad jazerom sa počas viacerých spoločných rokovaní v uplynulých dňoch zhodli na tom, že Košičania by počas rekonštrukcie Slaneckej cesty mali mať pri cestovaní na sídlisko výhody v prostriedkoch MHD. Z tohto dôvodu sa priamo na Slaneckej ceste v rámci pravidelných kontrolných dní uskutoční v štvrtok 7. júla o 9.00 hod. pracovné stretnutie. Na ňom sa spolu s pozvanými poslancami a mestskou časťou budú hľadať najlepšie riešenia, aby sa cestovanie v električkách ešte viac zatraktívnilo na úkor individuálnej dopravy. To by znamenalo aj čiastočné odľahčenie komunikácií v MČ Nad jazerom.

Nakoľko počas nadchádzajúcich prázdninových dní bude znížená intenzita dopravy v MHD a menej áut prechádzajúcich cez Slaneckú cestu. V spolupráci so všetkými zainteresovanými tak bude dostatok času pripraviť sa na to ako sa dá od začiatku nového školského roka vylepšiť cestovanie na sídlisku Nad jazerom. Spoločnou snahou bude po komunikácii s poslancami MZ, vedením MČ Nad jazerom a DPMK dohodnúť sa na takom riešení, ktoré bude v súlade so zákonom a finančnými možnosťami DPMK.

Od 18. júla bude premávať nová bezplatná linka z Važeckej k obchodným centrám

Mesto Košice pravidelne prehodnocuje potreby cestujúcej verejnosti v tejto mestskej časti. V tejto súvislosti oznamuje, že od 18. júla spustí novú autobusovú linku č.50. Tá v polhodinových intervaloch bude od konečnej električiek na Važeckej ulici spájať sídlisko s nákupnými centrami ležiacimi na druhej strane Slaneckej cesty. Poslúži tak nielen ich zamestnancom, ale aj občanom, ktorí sa tam potrebovali dostať a z dôvodu rekonštrukčných prác tam mali obmedzené možnosti prístupu.

(DT)

Foto (ilustr.): Miro Vacula

Odporúčame

TOP články