V Košiciach žije viac ako 260 rodín v bytovej núdzi

V Košiciach žije viac ako 260 rodín v bytovej núdzi

Nadácia DEDO v spolupráci s mestom mapovala rodiny s maloletými deťmi bez domova.

Bez domova žije v Košiciach 552 dospelých ľudí prevažne vo veku od 18 do 39 rokov. Celkovo 189 rodín prežíva v prístreškoch či záhradných chatkách, ďalších 74 rodín v útulkoch. V podmienkach bezdomovectva žije spolu 748 detí.

V závere mája sa uskutočnil v Košiciach Registračný týždeň, v rámci ktorého Nadácia DEDO v spolupráci s mestom Košice mapovala rodiny s maloletými deťmi v bytovej núdzi. Jeho výsledky nie sú povzbudivé. Nadácia DEDO je podľa jej rozvojovej manažérky Aleny Vachnovej pripravená ponúknuť bývanie a odbornú podporu na jeho udržanie do konca budúceho roka aspoň 25 rodinám.

„Zaregistrovali sme enormné číslo maloletých detí, ktoré trpia bezdomovectvom. Táto situácia im okrem možnosť bývania v zdravom prostredí obmedzuje možnosť vzdelávania a rozvoja, zhoršuje ich zdravotný stav, pripravuje ich o príležitosti na bežný a dôstojný život. Obzvlášť   v   jednorodičovských   rodinách   – v rodinách žien samoživiteliek. Práve toto sú rodiny, ktorým sa pre ich vysokú mieru zraniteľnosti chceme v najbližších rokoch venovať   s   cieľom   ukončiť ich bezdomovectvo,“ uviedla Vachnová.

Dobrovoľníci z radov širokej verejnosti, partnerských organizácií a profesionálnych terénnych pracovníkov

počas Registračného týždňa najskôr navštívili rodiny vo všetkých vytipovaných lokalitách, rodiny mali možnosť prihlásiť sa aj individuálne.

Košice   sú   prvým   mestom    na    Slovensku, kde sa realizoval takýto projekt. Primátor Jaroslav Polaček v tejto súvislosti zdôraznil, že mesto Košice nerozdáva bývanie zadarmo a ani na dobu neurčitú. Noví nájomníci musia platiť nájomné, sú pravidelne monitorovaní a musia byť dobrými susedmi.

„Ľudom v núdzi, ktorí sú schopní začleniť sa do spoločnosti a byť pre ňu prínosom, sa pokúsime pomôcť formou tzv. prestupného bývania. Rodiny, s ktorými máme   dobré   skúsenosti,   presunieme zo sociálnych bytov do zrekonštruovaných bytových jednotiek v hybridných domoch a na užívanie uvoľnených bytov budeme postupne pripravovať perspektívne rodiny z projektu Registračný týždeň.”

(VF)

Dobrá správa pre rodičov škôlkarov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach odporučil   v   máji   Mestu   Košice, aby materské školy (MŠ) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti boli v júli a auguste otvorené iba pre tie deti, ktoré tam chodili počas bežného školského roka.

Vzhľadom na viaceré podnety zo strany pracujúcich rodičov iniciovalo vedenie mesta rokovanie s RÚVZ. Hygienici a pracovníci oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice našli spolu riešenie, ktoré počas prázdnin výrazne uľahčí život počas prázdnin pracujúcim rodičom.

„Náhradné“ MŠ budú môcť využívať aj deti pracujúcich rodičov, ktorí nemajú inú možnosť zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú v prevádzke podľa harmonogramu školských prázdnin v školskom roku 2020/2021.

Aj počas letných prázdnin sa v mestských škôlkach budú musieť dodržiavať všetky aktuálne platné protiepidemické opatrenia. RÚVZ odporúča v každej otvorenej MŠ sprísniť ranný filter a čo najmenej miešať deti.

Pri akýchkoľvek príznakoch ochorenia majú rodičia okamžite kontaktovať detského pediatra.

Harmonogram a prevádzkové časy jednotlivých MŠ nájdete na www.kosice.sk a na www.facebook.com/kosiceofficial/

(VF)

Odporúčame

TOP články