Technická univerzita v Košiciach oslavuje 70 rokov svojej existencie

Technická univerzita v Košiciach oslavuje 70 rokov svojej existencie

  Technická univerzita v Košiciach (TUKE) oslavuje 70. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala slávnostné zhromaždenie akademickej obce TUKE, vernisáž výstavy aj večerný koncert.


V súčasnosti má táto univerzita deväť fakúlt a takmer 9600 študentov, z toho 23 percent zo zahraničia. „Medzinárodné hodnotenia ju pravidelne radia medzi popredné výskumné univerzity na Slovensku a medzi najdôležitejšie v niektorých disciplínach,“ skonštatoval Kaleja.
      V rámci 70. výročia sa TUKE prezentovala počas osláv Dňa mesta Košice a zorganizovala aj podujatie Piknik na TUKE, v rámci ktorého sa viac ako 1000 stredoškolákov mohlo oboznámiť s jej fakultami. Pri príletosti osláv otvorila univerzita výstavu s názvom 70 rokov TUKE v Univerzitnom vedeckom parku Technicom.

     

TUKE bola založená v roku 1952. Ako spresnil jej kancelár Pavol Kaleja, korene tejto univerzity siahajú až do druhej polovice 18. storočia, keď rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia zriadila v Banskej Štiavnici Banícku akadémiu. Išlo o prvú akadémiu svojho druhu na svete, čím povýšila technické vzdelanie na vysokoškolskú úroveň.
      „Dlhoročná snaha o zriadenie prvej technickej vysokej školy na Slovensku bola úspešne zavŕšená dňa 25. júna 1937, keď sa v Košiciach zriadila Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika,“ povedal s tým, že predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži prinútili školu presťahovať sa do Prešova, neskôr do Martina, až zakotvila v Bratislave a dala základ dnešnej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
      K skutočnému vzniku Vysokej školy technickej v Košiciach došlo na základe vládneho nariadenia z 8. júla 1952 s tromi zakladajúcimi fakultami, a to baníckou, hutníckou a fakultou ťažkého strojárenstva. Neskôr pribudli elektrotechnická a stavebná fakulta. „K zakladateľom školy a jej jednotlivých odborov patrili významné osobnosti, vďaka ktorým bola Vysoká škola technická bezprostredne od svojho vzniku budovaná po vzore európskych technických univerzít,“ uviedol Kaleja. Významnou udalosťou bolo podľa jeho slov premenovanie školy na TUKE na základe zákona z 13. februára 1991.

Zdroj: TASR

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články