Sviatky arcibiskupa Bernarda Bobera

Sviatky arcibiskupa Bernarda Bobera

Veľká noc spolu s Vianocami sú najväčšími kresťanskými sviatkami.
Dni odriekania vystrieda veselie, hodovanie, radosť zo života.
Ako prežíva sviatočné dni Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup- metropolita?

Spomínate si na vašu Veľkú noc v detstve? Aj vy ste chodili oblievať?

Samozrejme. V mladšom veku sme oblievali dievčatá voňavkami, ktoré nám kúpili mamy, alebo starší súrodenci, neskôr sme už napodobňovali parobkov a oblievali sme vodou. A tej sme teda nešanovali… Rád na to spomínam, po dedine sa rozliehal smiech, krik, radosť. Boli to prekrásne roky a aj zvyky.

Kedy ste si prvýkrát v živote uvedomili, že Veľká noc má aj duchovný rozmer?

Presne si to nepamätám, ale asi po skončení základnej školy, keď som sa začal zaoberať svojím budúcim povolaním, keď som čítal evanjeliá, náboženskú literatúru, keď som začal rozoznávať pravdy viery, posolstvo Veľkej noci od tradície. Použil by som vetu, ktorú mi otec s mamou často predtým opakovali: Aké roky, taký rozum…

Z Veľkej noci, rovnako ako z Vianoc, sa stal veľký biznis. Aký je váš názor na komercializáciu najväčších kresťanských sviatkov?

Na jednej strane pomohla zachovať veľa pekných zvykov. Na druhej strane sviatkom už nepripisujeme duchovný kresťanský význam. Komercia a biznis idú ruka v ruke s vymoženosťami, ktoré sa nám vždy viac a viac ponúkajú.

Čo nebude na vašom sviatočnom stole chýbať?

Samozrejme, nesmú chýbať biely koláč, hrudka, ktorá sa pripravuje z vajíčok a mlieka, údená šunka, klobása, chren, cvikla. Tak sme to mali doma počas detstva a tak sme si to zachovali dodnes.

Vlani uplynulo desať rokov od vášho uvedenia do úradu košického arcibiskupa-metropolitu. Čo vám tie roky dali?

Veľa práce i nových skúseností. Podarilo sa nám ukončiť rozsiahle rekonštrukcie katedrály, dokončili sa mnohé rozostavané kostoly, pokračujeme s organizovaním mariánskych pútí. Rozširujeme starostlivosť o rodiny, seniorov, mládež a kňazský dorast. Úspešne sa ukončil beatifikačný proces. Máme novú blahoslavenú Annu Kolesárovú, s požehnaním Svätého Otca Františka sme v spolupráci s mestom vyhlásili svätú Alžbetu za patrónku Košíc.

Minuloročnú Veľkú noc poznamenali prísne protiepidemické opatrenia. Rovnaké, ak nie prísnejšie, sa dajú očakávať aj tohto roku. Viete si predstaviť, ako budú vyzerať tohtoročné sviatky?

Zrejme budeme aj počas tohtoročnej Veľkej noci v Košiciach slúžiť bohoslužby v našej katedrále sv. Alžbety, žiaľ, znova bez veriacich. Vírusu sa darí a nám sa zatiaľ nepodarilo dostať ho pod kontrolu. Kostoly sú prázdne, sväté omše slúžime bez veriacich, bohoslužby sledujú zväčša v televízii, na internete alebo v rádiu. Život katolíka bez sviatostí je duchovné živorenie. Ale nakoniec je potrebné pre útechu povedať, že milujúcim Boha všetko slúži k dobrému.

Všetci prežívame ťažkú skúšku. Čo by ste zaželali Košičanom k sviatkom?

Milí Košičania, nestretávame sa tvárou v tvár, ale na všetkých vás myslím, modlím sa za vás i s vami. Vytrvajme v tejto skúške, nevzdávajme sa nádejnej budúcnosti. Boh je s nami a uprostred nás. Prajem vám požehnanú Veľkú noc, buďte zdraví, dôverujte Bohu, všetkým vám žehnám.

Autor: JES

Odporúčame

TOP články