Vyberáme z newslettera – Najdôležitejšie informácie z ostatných týždňov v Košiciach

Vyberáme z newslettera – Najdôležitejšie informácie z ostatných týždňov v Košiciach

Novela vylúči, aby sa zásobovanie vodou stalo predmetom zisku

Národná rada Slovenskej republiky vo štvrtok 28. januára schválila novelu zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, podľa ktorej už nebude možný prevod akcií vodárenských spoločností, ktorých vlastníkmi sú dnes výhradne samosprávy, na súkromné subjekty. Mesto Košice privítalo schválenie tejto novely. Ako najväčší akcionár Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa pokúsilo presadiť zmenu stanov vodárni, ktoré by zabránili vstupu tretích osôb medzi akcionárov spoločnosti. Schválená novela vylúči riziko, že by sa zásobovanie pitnou vodou stalo predmetom zisku.

Žiaci sa vrátia do nových lavíc

Vďaka projektu zlepšenia technického vybavenia odborných učební mesto Košice nakúpilo do škôl stoly, stoličky, skrine na odkladanie náradia v odborných učebniach, mobilné pracoviská na obrábanie dreva a kovov, bezpečnostné skrine na chemikálie a regály na knihy. Na vybavenie deviatich škôl v správe mesta Košice vyčlenilo viac ako 200-tisíc eur.

Rodiny z projektu Housing First dostali krabice plné prekvapení

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila krabice plné prekvapení. Putovali desiatim rodinám, ktoré práve v rámci projektu Housing First získali vlastný domov. Sociálne byty im do dlhodobého nájmu poskytlo mesto Košice. Ide o rôzne rodiny, sú medzi nimi napríklad rodiny so štyrmi deťmi, alebo rodinka, ktorá práve čaká svoj štvrtý prírastok, či mamičky, ktoré sú na deti samé. Najmladším je len ročný chlapček. Veríme, že sa nám týmto malým uvítacím balíčkom podarilo ich radosť z nového bývania ešte umocniť.

Domáce rezidencie podporia 42 projektov

Mesto Košice v spolupráci s Creative Industry vyhlásilo projekt Domáce rezidencie, ktorého cieľom je podporiť umelcov, výskumníkov a zamestnancov kultúrnych odvetví. Projekt Domáce rezidencie vznikol v reakcii na neočakávanú situáciu, no zároveň zapadá do dlhodobej vízie organizácie Creative Industry Košice o udržateľnej podpore kultúry. Výsledkom môžu byť umelecké diela, ale tiež biznis plány, komunikačné stratégie, nové produkty alebo služby či kurátorské projekty.

 

ZMOS v spolupráci so Štatistickým úradom SR upozorňuje seniorov na opatrnosť

Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin najmä vo vzťahu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 a akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho komisára alebo za asistenta sčítania v čase od 15.2. do 31.3.2021 nevpustili do svojich príbytkov. Asistované sčítanie sa začne až po 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. Aj v tomto čase Vás môže navštíviť mobilný asistent iba na základe toho, že ste o asistované sčítanie sami požiadali telefonicky, inak nie. Zároveň sa každý mobilný asistent sčítania musí preukázať preukazom asistenta sčítania. Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môžete získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod. na CALL CENTRE na telefónnom čísle +421 2 20 92 49 19.

Odporúčame

TOP články