Spoznajte nové mestské centrum na komentovanej cykloprehliadke s architektom mesta

Košice vyhlásili súťaž na Nové mestské centrum

Príďte v sobotu 1. októbra na Súdky pri Hornáde a zažite prejazd územím budúcnosti – Novým mestským centrom. Urbanista a architekt mesta Košice Martin Jerguš vás prevedie po cyklotrasách atraktívneho územia budúceho mestského centra popri rieke Hornád. Účastníci prehliadky sa dozvedia informácie o územnom pláne Nového mestského centra vrátane jeho infraštruktúry potrebnej pre život v meste.

Štart prehliadky je pri Súdkoch pri Hornáde, pri Ťahanovskom moste o 15-tej, trvať bude zhruba do 17-tej. Končiť sa bude na Sídlisku Nad Jazerom. Pri nepriaznivom počasí sa akcia bude konať vo vonkajších priestoroch podniku Súdky pri Hornáde.

Informácie nájdete aj na webe: https://www.denarchitektury.cz/…/kosice-nove-mestske…/

Program podujatia

Počas prehliadky bude 10 zastavení na rôznych miestach, 50 minút výkladu, 50 min cyklistiky, Celková dĺžka je 10 km, 50% tvorí asfaltový cyklochodník, 50% nespevnený chodník v teréne.

1. zastavenie: Úvod – Ťahanovský most na Aničke, pravá strana Hornádu, oproti železničnej zastávke Ťahanovce

▪️ Košická kotlina, prielom Hornádu (Hradová), nadregionálny biokoridor, charakter rieky, čistota.

▪️ Železničná stanica Ťahanovce, charakter mostu.

▪️ Pokračovanie po Americkej triede, prepojenie na Kostoliansku – most

▪️ Lodenica.

2. zastavenie: Peší most pri Magnezitke

▪️ Najväčší klasický brownfield (staré nevyužívané, prípadne aj spustnuté stavby či rozostavané konštrukcie, ktoré hyzdia okolie) Magnezitka, možnosti využitia územia, majetkové vzťahy.

▪️ Lanovka do bane, prepojenie rekreačných areálov Anička – Bankov.

▪️ Protipovodňové opatrenia, využitie bermy a priestoru medzi riekou a železnicou.

3. zastavenie: Pri hati

▪️ Elektráreň, rozšírenie, rybovod.

▪️ Ústie Čermeľského potoka, začiatok Mlynského náhonu.

▪️ Kanoistický areál.

4. zastavenie: Džungľa

▪️ Električka na Ťahanovce, zastávka pri hypermarkete Tesco.

▪️ Prímestský park Košice Moňok – ústie potoka.

▪️ Komunitné centrum, rekreácia a šport, podporný bod.

▪️ Realizované protipovodňové opatrenia, ochrana na 100 ročnú vodu.

5. zastavenie: Masarykova – predĺženie

▪️ Severná tangenta historického centra, prepojenie na sídlisko Dargovských hrdinov – most.

▪️ MacDonald alebo hypermarket?

▪️ Areál Leteckej fakulty TUKE a Ministerstva vnútra SR.

▪️ Zvyšky pôvodných meandrov, biotop Hornádu.

▪️ Arcidiecézna charita na Bosákovovej ulici, záhradky a zberňa odpadového železa.

6. zastavenie: Hlavná stanica

▪️ Nový dopravný uzol, južná tangenta.

▪️️ Spojenie s centrom mesta.

▪️️ Súťaž Nové centrum Hornádu, nová stanica na východnej strane koľajiska, integrácia s autobusovou stanicou.

▪️ Mesto krátkych vzdialeností.

▪️ Prepojenie mestského parku a Hornádu.

▪️ Odľahčovacie stoky.

7. zastavenie: Nákladná stanica

▪️ Priestor 5 min. pešo od Námestia osloboditeľov.

▪️ Historický vývoj podobný ako v iných mestách.

▪️ Brownfield – nákladná stanica (zle využívané plochy, vlastnícke vzťahy, možnosti rozvoja).

8. zastavenie: Vyšné Opátske

▪️ Zosuvné svahy, vyhliadka.

▪️ Doprava verzus rieka, nevyužitá príležitosť.

▪️ Berma a jej možnosti (kone, ovce, parky, ihriská, cyklistika, inline korčuľovanie).

▪️ Dopravné prepojenie Jantárová – R2, most.

9. zastavenie: Rozvodňa

▪️ Infraštruktúra mesta (elektro, voda, kanál, plyn, teplo).

▪️ Superpočítač.

▪️ Ústie Mlynského náhonu, Jarmočná – brownfield.

▪️ Čistota ovzdušia, tepláreň, popolčekovod.

▪️ Geotermálny prívod od Ďurkova

10. zastavenie: Záver – Jazero, pravá strana Hornádu

▪️ Sídlisko – veľmi dobrý príklad spojenia bývania a vody.

▪️ Teória pásového mesta v Košiciach.

▪️ Benediktínske opátstvo Krásna.

▪️ Urbanistická ekonómia, porovnanie vybavenosti Krásnej a sídliska Nad jazerom

▪️ Na čo si dať pozor.

Informácie k podujatiam v rámci Dňa architektúry nájdete aj v evente: https://fb.me/e/2QPPpLkIZ

(LS)

Foto (ilustr.): Miro Vacula

Odporúčame

TOP články