SMsZ rieši neodborné orezy stromov aj s políciou

SMsZ rieši neodborné orezy stromov aj s políciou

Správa mestskej zelene (SMsZ) vyzýva ľudí, aby nerobili neodborné zásahy do mestskej zelene. Môžu totiž poškodiť aj zdravé stromy, ktoré je potom nutné vyrúbať. Ak máte pred bytovým domom stromy, ktoré vám príliš tienia alebo sú poškodené a nebezpečné, môžete sa obrániť priamo na SMsZ.

Neodborné radikálne zásahy na stromoch našla naposledy SMsZ na Palárikovej ulici. Išlo spolu o 6 stromov – brezu previsnutú, javor mliečny, dve čerešne vtáčie a dva smreky pichľavé. Arboristické oddelenie SMsZ po vykonaní miestnej obhliadky, potvrdilo že predmetné stromy sú nenávratne poškodené a potenciálne nebezpečné z dôvodu posunutého ťažiska. Pri poryvoch vetra do zostatkovej hmoty koruny hrozí zlyhanie stability. Keďže na spoločenskej hodnote vznikla škoda prevyšujúca 266 €, vec oznámili štátnej polícii.

Stromy, ktoré boli zasadené blízko bytových domov môžu neskôr niektorým obyvateľom tieniť a prekážať. Takmer vždy v tomto prípade ide o živelné výsadby ihličnanov zo strany obyvateľov, ktorí nepoznajú alebo nezohľadňujú rozmery dospelej dreviny. V prvých rokoch síce majú radosť zo zelene, neskôr ale koruna začne zasahovať do okien a fasády. Riešením je požiadať o zhodnotenie aktuálneho stavu a následne, na základe výsledkov miestnej obhliadky v prípade opodstatnenosti podnetu, určiť návrh opatrení.

SMsZ dostáva časté žiadosti o výrub s odôvodnením, v ojedinelých prípadoch dochádza k výrubom aj svojpomocne. Takéto konanie je, rovnako ako svojvoľná výsadba, protizákonné. S ohľadom na platnú legislatívu, je nutné na výrub stromu mať právoplatný súhlas s výrubom dreviny, ktorý vydáva príslušný úrad životného prostredia so súhlasom majiteľa alebo správcu parcely, na ktorej sa drevina nachádza. Pri zdravých stromoch sa povolenie udeľuje len v odôvodnených prípadoch.

Takto niekto orezal smreky na Palárikovej ulici. (Foto: SMsZ)

(CŠ)

Foto: SMsZ

Odporúčame

TOP články