Slanecká cesta sa rekonštruuje deväť mesiacov, stavebný ruch cez sviatky utíchol

Slanecká cesta sa rekonštruuje deväť mesiacov, stavebný ruch cez sviatky utíchol

Na Slaneckej ceste počas vianočných sviatkov utíchol stavebný ruch. Robotníci a stavebné mechanizmy sa do práce vrátia začiatkom januára po skončení zimných prázdnin. 

Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom, ktorá je financovaná prevažne z eurofondov, začala ešte na jeseň 2021. Po prípravných prácach, zriadení staveniska a vytýčení inžinierskych sietí sa prvé stroje pustili do hlavných prác na 2,4 km úseku na jar. V závere tohto roka pracovali robotníci najmä na výstavbe nového mosta ponad Myslavský potok, kde vŕtali pilóty na opore mosta. Pokračovalo aj budovanie cestnej kanalizácie a napájanie uličných vpustí. 

Asfaltovanie pravej časti sa posunulo na jar

Po opätovnom spustení prác v novom roku sa bude, v závislosti od poveternostných podmienok, dokončovať stredová dažďová kanalizácia v celom úseku, pokračovať budú zemné práce na výmene podložia vrátane realizácie sanačných vrstiev.

Pokladať sa budú štrbinové žľaby, cestné obrubníky a konštrukčná vrstva zo štrkodrviny. Naďalej budú prebiehať ochrany a prekládky inžinierskych sietí, v križovatkách bude pokračovať výstavba portálov dopravného značenia.

Oproti pôvodným plánom sa pravá časť komunikácie, v smere z mesta do Krásnej, začne asfaltovať až na jar, po dokončení nového mosta ponad Myslavský potok. Následne sa doprava presmeruje do nových jazdných pruhov a začnú sa práce na ľavej časti vozovky, križovatkách, termináli Važecká, autobusových zastávkach a novom cyklochodníku.

Vodiči a chodci budú musieť ešte niekoľko týždňov strpieť aj obmedzenia na Važeckej ulici pri OC Važec súvisiace s pôvodne neplánovanou preložkou inžinierskych sietí. Dôvodom je z pohľadu budovania prestupného terminálu, ktorý tam už budúci rok vznikne, nevyhovujúce trasovanie vodovodu s telekomunikačnými káblami. Z tohto dôvodu bolo nanovo potrebné naprojektovať nový spôsob prepojenia vodovodného potrubia. Snahou je, aby tieto obmedzenie skončili najneskôr vo februári tohto roka. 

Šarapatu robí najmä podložie a nezakreslené siete

Rekonštrukciu Slaneckej cesty má na starosti bratislavská spoločnosť Doprastav, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou 11,9 milióna eur s DPH. Cena stavby sa kvôli neplánovaným stavebným prácam, s ktorými sa vopred nepočítalo, doposiaľ zvýšila o necelých 1,6 milióna eur. Predpokladané celkové navýšenie kvôli nárastu cien stavebných materiálov a dodatočným stavebným prácam pri výmene podložia by sa mali pohybovať okolo 3,7 milióna eur. 

Ich financovanie zaťaží zatiaľ ešte neschválený rozpočet mesta na budúci rok, o ktorom budú vo februári rokovať poslanci mestského zastupiteľstva. Aby boli dopady čo najmenšie, mesto plánuje požiadať o prefinancovanie časti z týchto navýšených nákladov z eurofondov.  

„Tak ako väčšinu stavieb, ani túto neobišli problémy, ktoré žiadny zhotoviteľ nemohol predpokladať a sú nepredvídateľné. Medzi najväčšie sa zaraďuje technické riešenie vylepšenia neúnosnosti podložia, pretože na základe vykonaných skúšok sa preukázali menej únosné ako požaduje projektová dokumentácia. Po vyriešení technickej a cenovej časti sa mohli začať realizovať príslušné stavebné práce,“ uviedol hovorca spoločnosti Doprastav Ján Brodenec.

Ďalším problémom na stavenisku boli nezakreslené podzemné inžinierske siete, ktoré komplikovali postup výstavby. „Väčšina týchto sietí sú z čias minulého režimu a ich ochranu, prekládku a zrušenie nerieši žiadna časť projektovej dokumentácie a musí sa hľadať vhodné technické riešenie ochrany, prekládky, prípadne zrušenia. Projekčné vyriešenie problému kolízie podzemných inžinierskych sietí trvá aj niekoľko týždňov,“ dodal Brodenec.

Hotovo má byť do konca roka 2023

Kvôli obmedzeným možnostiam prístupu obyvateľov a zamestnancov k obchodným centrám na ulici Napájadlá  zaviedol Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) po dohode s mestom a mestskou časťou v polovici augusta bezplatnú autobusovú linku č. 37.  V súčasnosti sa analyzuje využiteľnosť, obsadenosť aj ekonomická stránka prevádzkovania tejto linky.

Termín ukončenia prác na Slaneckej ceste na jeseň 2023 bude podľa zhotoviteľa dodržaný. Programové obdobie z eurofondov na financovanie tohto projektu končí na konci budúceho roka a dovtedy má byť stavba ukončená aj preplatená.

Okrem výstavby štvorprúdovej komunikácie s novou konštrukciou vozovky sa zrekonštruujú všetky križovatky a vybuduje sa nové rameno križovatky zo Slaneckej cesty na vnútrosídliskovú komunikáciu na Čingovskej ulici. Zmodernizujú sa aj zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalujú informačné systémy pre cestujúcich a vodičov a vybuduje sa aj nový 2,2 km dlhý cyklochodník po pravej strane Slaneckej cesty smerom na Krásnu.

Zdroj: DT

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články