Národné tréningové centrum je hotové na takmer 26 percent

Národné tréningové centrum je hotové na takmer 26 percent

Pri výstavbe Národného tréningového centra (NTC) je hotových už takmer 26 percent stavebných prác. Od júna, keď sa začalo s výstavbou, až doposiaľ nedošlo ani k žiadnym závažnejším komplikáciám.

Také sú hlavné závery zo záverečného tohtoročného kontrolného dňa k výstavbe NTC Košice na Popradskej ulici, ktoré prezentoval člen Predstavenstva NTC Košice a.s. a zároveň viceprimátor mesta Košice Marcela Gibóda (nezávislý).

Viceprimátor Gibóda: Verím, že takéto tempo výstavby bude aj v nasledujúcom roku

„Zo začiatku sa niektorým obyvateľom nepozdávalo zvýšené množstvo prachu a hluku, ktoré súviselo so zemnými prácami, no spolu so zhotoviteľom sme okamžite uskutočnili nápravu. Okrem toho sme ale nezaznamenali nejaké problémy. Som veľmi rád, že doposiaľ ide výstavba bez väčších problémov a verím, že rovnako to tak bude aj počas celého nasledujúceho roka,“ uviedol Gibóda.  

Okrem viceprimátora aj spoločnosť Adifex ako zhotoviteľ, projektant či generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška vyjadrili počas kontrolného dňa spokojnosť nad tým, že všetko postupuje podľa plánu. „Veľmi sa teším, že stavba ide podľa časového harmonogramu a utešene rastie,“ skonštatoval Moška.

Robotníci teraz oddychujú, na Popradskú sa vrátia po zimných prázdninách

V uplynulých šiestich mesiacoch sa počas výstavby NTC stabilizovalo podložie, zrealizovali sa prekládky existujúcich inžinierskych objektov, nosné železobetónové konštrukcieželezobetónové konštrukcie oporných múrov, základové konštrukcie oplotenia vonkajších ihrísk a hlavného objektu, rozvody inžinierskych sietí a napojenia na verejné inžinierske siete.

Momentálne je stavenisko bez robotníkov aj stavebných mechanizmov, opätovné spustenie stavebných prác je naplánované po skončení zimných prázdnin. V budúcom roku sa tak budú realizovať architektonické a stavebné riešenia stavby, stropné konštrukcie, nosné konštrukcie podláh a vnútorné a vonkajšie inžinierske siete (kanalizácia, vodovod, elektroinštalácia). 

Náklady vzrástli len minimálne

Investorom projektu je akciová spoločnosť NTC Košice, ktorej akcionármi sú Slovenský tenisový zväz s podielom 51 percent a mesto Košice so 49-percentným podielom. Celkové náklady pôvodne predstavovali 14 999 998 eur bez DPH. Vláda SR uvoľnila na košické NTC 9 miliónov eur, zvyšok financujú obaja akcionári Slovenský tenisový zväz (3,06 milióna eur a Mesto Košice (2,94 milióna eur). 

Náklady na stavbu sa doposiaľ navýšili v objeme 0,2 % zmluvnej ceny, čo je približne 30 000 eur. Dôvodom boli nepredvídateľné náklady a práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii. Výstavba má podľa zmluvy trvať 18 mesiacov, NTC by tak malo byť hotové do konca roka 2023.

Moderný športový stánok bude určený najmä pre tenis a bedminton. Tvoriť ho bude tenisová hala so 6 kurtami. Štyri kurty by sa mali využívať na tenis, na zvyšných dvoch kurtoch má byť osem bedmintonových povrchov. Súčasťou areálu je aj 8 vonkajších tenisových kurtov.

Zdroj: DT

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články