Rozpočet Terasy tvoria aj občania

Rozpočet Terasy tvoria aj občania

Čo považujete za najväčší problém sídliska a ako ho chcete riešiť?

Problémom, ktorý sme zdedili,   je   lokalita    GROT, kde potrebujeme dokončiť cesty, chodníky a verejné osvetlenie, aby asi 400 až 600 obyvateľov mohlo skolaudovať svoje domy a riadne bývať. Behom na dlhé trate je majetkové vysporiadanie pozemkov Borovicového hája, zachovanie lokality Pľuvátko pre budúce generácie a využívanie asanačného pásma, teda lokality Nad sladovňou, kde v spolupráci s mestom chceme zriadiť park. Podľa mňa je najväčším problémom nevyhovujúci stav niektorých chodníkov, ktoré neboli dlhé roky opravované. Mesto aj mestská časť sa snaží z ušetrených finančných prostriedkov každoročne niečo pridať na opravy.

Ktoré projekty v prospech skvalitnenia života občanov sa počas posledných dvoch rokov podarilo realizovať?

Musím spomenúť najmä veľké opravy schodísk, ktorých sme realizovali vyše 40. V spolupráci s mestom sa nám podarilo zrekonštruovať Zariadenie opatrovateľskej služby, zmodernizovali sme aj služby na úrade – overovanie a matrika prešli na plne elektronický systém.

Terasa je zaplavená hlodavcami. Máte na to recept?

Je to problém celého mesta. Napriek tomu, že boli rozmiestnené tisíce pascí na kontajneroviskách, že deratizáciu v skrátenej lehote vykonali aj správcovia bytových a rodinných domov, stále je týchto hlodavcov veľké množstvo. Viackrát som sa pokúšal iniciovať navýšenie mestského rozpočtu na boj s hlodavcami. Bohužiaľ, riešenie tejto problematiky je bojom s veternými mlynmi.

Krásna fontána na Luníku I je dlhodobo nefunkčná. Dôvod?

Donedávna boli problémom autorské práva architektov, respektíve autorov sôch, najnovšie sú najväčším problémom zákonom chránené žaby. Musíme sa s tým popasovať tak, aby sme dodržali literu zákona o ochrane prírody. Citlivo pripravujeme projektovú dokumentáciu a verím, že sa v rozpočte mesta, ktoré je vlastníkom, nájdu finančné prostriedky na to, aby sme mohli fontánu obnoviť a mohla slúžiť na ochladzovanie ovzdušia.

Mestská časť, na čele ktorej stojíte, ako prvá v Košiciach začala s participatívnym rozpočtom, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov. Koľko občanov poslalo svoje návrhy, námety, podnety, projekty? Koľko z nich bolo zapracovaných do návrhu rozpočtu mestskej časti?

Za dva doterajšie ročníky sa doňho zapojili stovky obyvateľov. Nie všetky návrhy sú však realizovateľné. Pracujeme ale na tom, aby sa čo najviac z nich dostalo aj do nášho rozpočtu. Niektoré boli už zrealizované, napríklad pocitový chodník, petangové ihrisko či hmyzí hotel.

Ktorú investíciu do najbližších volieb považujete za najvýznamnejšiu?

Za najvýznamnejšiu považujem investíciu do opráv ciest a chodníkov. Prínosná bola aj realizácia cyklochodníka na Triede SNP, v spolupráci s mestom chceme pripraviť aj ďalšie cyklochodníky. Nemenej dôležitá je aj príprava revitalizácie parkov v našej mestskej časti.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom, v čom by ste privítali jeho pomoc?

Veľkou pomocou by pre nás bolo, keby sme mohli jednoduchšie narábať s majetkom, čím by sa dali rýchlejšie realizovať niektoré investície, keďže administratívny proces pri rokovaniach je zdĺhavý. Tiež by sme uvítali pomoc mesta pri financovaní niektorých aktivít, keďže rozpočet mesta je takmer 70-násobne vyšší ako rozpočet mestskej časti.

(MJ)

Odporúčame

TOP články