Rozpočet mesta je na svete

Rozpočet mesta je na svete

Mesto Košice očakáva v tomto roku príjmy vo výške viac ako 237,15 milióna eur, výdavky majú byť o milión eur nižšie, teda viac ako 236,15 milióna eur.

Poslanci schválili najdôležitejší dokument pre život mesta na tento rok 23. februára po búrlivej diskusii o množstve pozmeňujúcich návrhov. A keďže primátor Jaroslav Polaček uznesenie podpísal a je zverejnené na oficiálnej stránke mesta, končí sa dvojmesačné rozpočtové provizórium, počas ktorého samospráva mohla v každom mesiaci hospodáriť maximálne s 1/12 z celkových výdavkov schváleného rozpočtu za uplynulý rok.

Najviac peňazí pôjde do školstva

Rozpočet počíta so sumou 95,2 miliónov eur, ktoré mesto vloží tento rok do oblasti vzdelávania – do materských, základných, umeleckých, jazykových škôl a centier voľného času. Celkovo to predstavuje viac ako 40 percent z plánovaných celoročných výdavkov.

Najväčšiu položku, 35 miliónov eur, tvoria mzdy takmer 2 500 učiteľov a nepedagogických pracovníkov.

Mestské zastupiteľstvo schválilo, okrem iného, aj návrh predsedu Komisie vzdelávania pri mestskom zastupiteľstve Róberta Schwarcza (nezávislý). Poslanec požadoval presunúť približne jeden milión eur z nákladov na mzdy zamestnancov Magistrátu mesta Košice do zanedbaných budov predškolských zariadení a základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto. Do opráv pôjde z rozpočtu približne 6 miliónov eur.

Milióny na opravy ciest a chodníkov

Do dopravy v meste pôjde takmer 45 miliónov eur. Najväčší balík peňazí má smerovať do mestskej hromadnej dopravy. Na jej fungovanie dostane Dopravný podnik mesta Košice, ktorý je 100-percentnou mestskou spoločnosťou, 24 milióna eur.

Takmer 14 miliónov eur pôjde okrem iného na opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov, mostov, podchodov, schodíšť a cyklochodníkov.

Najväčšou investíciou v rámci kapitálových výdavkov je rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty, ktorá má stáť celkovo do ukončenia projektu v roku 2023 viac ako 20,5 milióna eur, približne štvrtina sa preinvestuje v tomto roku. Mesto sa bude na projekte podieľať 5 percentami z celkových nákladov, zvyšok bude financovaný z Európskych štrukturálnych fondov. Na jednej z najvyťaženejších dopravných tepien vznikne nová štvorprúdová komunikácia, v rámci rekonštrukcie zmodernizujú zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, na ktorých nainštalujú informačné systémy pre cestujúcich aj pre vodičov, cyklisti privítajú nový cyklochodník.

Sociálne mesto

Takmer 12 miliónov eur je nasmerovaných do sociálnych služieb – do opatrovateľských služieb v teréne, Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej, Psychosociálneho centra a ďalších.

Viac ako 1,5 milióna eur vyčlenili v tomto roku na výstavbu Centra sociálnych služieb, ktorého základný kameň položili v polovici marca. V centre s kapacitou 46 miest nájdu zázemie nielen seniori, ale aj rodiny v núdzi, bude v ňom tiež jedáleň s kuchyňou pre 100 stravníkov aj z blízkeho okolia.

Táto oblasť rieši aj projektovú dokumentáciu výstavby 180 nových nájomných bytov, mesto má však ambíciu vybudovať v najbližších dvoch rokoch približne 500 bytov. Strechu nad hlavou by v nich mali nájsť nielen seniori, ale tiež mladé rodiny a mladí ľudia, ktorí štartujú v Košiciach svoju kariéru.

Zvýšia počet mestských policajtov

Celkové náklady na fungovanie mestskej polície dosiahnu v tomto roku 9,1 milióna eur. Na základe potreby zvýšiť ochranu a bezpečnosť zdravia a majetku obyvateľov mesta a mestských častí v porovnaní s rokom 2020 pribudne do hliadkovej služby 25 príslušníkov mestskej polície. V súčasnosti má mestská polícia 252 príslušníkov. Veľkou položkou vo výdavkoch mesta je každoročne odpadové hospodárstvo. Zber, prepravu, zneškodnenie odpadu a služby spojené s odpadovým hospodárstvom budú mesto v tomto roku stáť 13 miliónov eur.

 

Do mesta prúdia milióny z eurofondov

Mesto Košice sa v súčasnosti uchádza o možnosť realizovať celkovo 44 naplánovaných projektov z eurofondov a ďalších cudzích zdrojov za vyše 36 miliónov eur. Momentálne je v rôznych fázach realizácie 23 takýchto projektov v celkovej hodnote 28 miliónov eur. Ďalších 21 projektov za 8 miliónov eur je v schvaľovacom konaní, resp. v príprave. Na všetkých týchto projektoch má mesto 5-percentný finančný podiel, ktorý má krytie aj v schválenom rozpočte.

Odporúčame

TOP články