Opýtali sme sa poslancov mesta Košice na rozpočet mesta

Opýtali sme sa poslancov mesta Košice na rozpočet mesta

Peter Huba – predseda finančnej komisie

Prečo je, podľa vás, tvorba a schvaľovanie rozpočtu tak náročný a dôležitý proces pre druhé najväčšie mesto na Slovensku?

Je to najvýznamnejší zákon mesta, ktorý definuje jeho hospodárenie a rozvojové priority v danom roku. Na zabezpečenie finančnej stability mesta a výkon jeho funkcií je podstatné, aby bol prijímaný v dostatočnom časovom predstihu a po dôkladnej diskusii so všetkými zainteresovanými stranami. Vedenie mesta i poslanci majú rôzne priority, ktorými reflektujú názory a požiadavky obyvateľov, preto zladiť všetky záujmy a nájsť medzi nimi rovnováhu je, prirodzene, zložitý proces.

Myslíte si, že schválený rozpočet nášho mesta má nejaké výrazné nedostatky a kde vidíte jeho silné stránky?

Schválený rozpočet možno považovať za kompromis medzi návrhom vedenia mesta a pozmeňujúcimi návrhmi poslancov. Samozrejme, nie je ideálny, aj ja si viem predstaviť, že by sme na niektoré oblasti života v meste vyčlenili viac peňazí aj s väčším zapojením zdrojov z fondov EÚ. Výdavky však musia vychádzať z príjmov a mesto sa musí správať ako zodpovedný hospodár. Za pozitívum považujem väčšie investície do športovej a dopravnej infraštruktúry, v ktorých má mesto vysoký investičný dlh.

Ján Nigut – predseda Rady starostov mesta Košice

Prečo je, podľa vás, tvorba a schvaľovanie rozpočtu tak náročný a dôležitý proces pre druhé najväčšie mesto na Slovensku?

Rozpočet sa týka všetkých oblastí života Košičanov, ktorí žijú v jednotlivých mestských častiach. Je teda rovnako dôležitý pre mesto, veľké i malé mestské časti.

Myslíte si, že schválený rozpočet nášho mesta má nejaké výrazné nedostatky a kde vidíte jeho silné stránky?

Silnou stránkou rozpočtu je zvýšenie investícií do jednotlivých mestských častí. Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila vlani rôzne úpravy rozpočtu. Dúfam, že tento rok dostanú mestské časti investície v schválenej výške, že sa nebude v nich škrtať. Oceňujem schválený návrh starostu Kavečian Martina Balčíka, ktorý presadzoval, aby malé mestské časti dostali tohto roku od mesta viac peňazí na kapitálové výdavky.

Igor Petrovčík – člen finančnej komisie

Prečo je, podľa vás, tvorba a schvaľovanie rozpočtu tak náročný a dôležitý proces pre druhé najväčšie mesto na Slovensku?

Sme nielen druhé najväčšie, ale aj najkrajšie mesto na Slovensku, ktorého význam už dávno presiahol kraj a ako aglomerácia priemyslu a IT sektoru, vzdelania, kultúry i športu v ňom významne narastajú potreby financovania nového rozvoja v mnohých oblastiach. Zladenie a kompromisy aj v rámci potrieb občanov jednotlivých mestských častí, ktorých   rozpočty   priamo   nadväzujú na mestský rozpočet, už z podstaty nemôžu byť jednoduchým procesom.

Myslíte si, že schválený rozpočet nášho mesta má nejaké výrazné nedostatky a kde vidíte jeho silné stránky?

Za nedostatok považujem nedostatočné financovanie v sociálnej oblasti, kde by som si predstavoval viac peňazí do rozvoja sociálnych služieb – do opatrovateľských služieb pre seniorov, nájomných bytov pre mladých, do riešenia nelegálnych osád. Chválim zvýšenie investícií o miliónov eur do rekonštrukcií našich základných škôl, pozitívom sú aj prostriedky vyčlenené na mohutné opravy ciest za výhodnejšie ceny ako v minulosti, a projekt na pomoc košického športu.

Miroslav Špak – člen finančnej komisie

Prečo je, podľa vás, tvorba a schvaľovanie rozpočtu tak náročný a dôležitý proces pre druhé najväčšie mesto na Slovensku?

Získal som dôveru voličov v našom meste už druhé volebné obdobie a dovolím si opýtať sa: Prečo je až teraz tvorba a schvaľovanie rozpočtu tak náročný proces?

Myslíte si, že schválený rozpočet nášho mesta má nejaké výrazné nedostatky a kde vidíte jeho silné stránky?

Vidím veľké úniky a zdroje, ktoré neprišli: Kde sú dva milióny eur ročne zo sľubovaných príjmov za parkovanie? Bude to osem miliónov eur o ktoré prídeme? Aby som neostal dlžníkom pri odpovediach, zadajte si na Facebooku #racionalizovanyaktivizmus. Uvádzam tam nielen odpovede, ale aj riešenia.

Odporúčame

TOP články