Na Ťahanovciach bojujú o parkovacie miesta

Na Ťahanovciach bojujú o parkovacie miesta

Sídlisko Ťahanovce je najmladším sídliskom v meste. Paradoxne, práve tam je najväčším problémom parkovanie. „Problém vznikol
už pri projektovaní sídliska. Pôvodný predpoklad, že na tri bytové jednotky bude stačiť jedno parkovacie miesto, je už dávno neudržateľný,“ hovorí starosta Miloš Ihnát.


Čo robíte pre zlepšenie situácie?

Napriek tomu, že parkovaciu politiku rieši Mesto Košice, na celom území mesta, mestská časť sa snaží vytvárať podmienky na vznik nových parkovacích miest. Toho času je na spadnutie 16 novo- vybudovaných parkovacích miest na Ázijskej triede, v pláne je výstavba parkovacieho domu na Pekinskej, plánujeme rozšíriť parkovacie miesta na Sofijskej, upraviť parkovanie na Helsinskej, vybudovať záchytné parkovisko pod Americkou triedou. Neustále monitorujeme motorové vozidlá, ktoré nespĺňajú podmienky prevádzky na cestných komunikáciách, aby nezaberali vzácne parkovacie miesta.

Ktoré projekty v prospech skvalitnenia života sa počas posledných dvoch rokov podarilo realizovať?

S pomocou mesta Košice sa nám podarilo opraviť veľké množstvo pozemných komunikácií aj s bezbariérovými priechodmi, schodísk, vybudovali sme nové detské ihriská s modernými prvkami, niekoľko ďalších ihrísk sme zmodernizovali a upravili. Postupne sa mení verejné osvetlenie, vybudovali sme bezpečný priechod pre chodcov, doplnili sme zástavku MHD a tie pôvodné sme zrekonštruovali. Odkúpili sme časť pozemkov, na ktorých vybudujeme novú pozemnú komunikáciu
– výjazd Hanojská. Podarilo sa nám vypratať oblasť Majetkár, kde nelegálne žilo niekoľko osôb a bol tam nazhromaždený odpad v množstve niekoľkých ton. A mohli by sme pokračovať..

Ktorú investíciu považujete za najvýznamnejšiu?

Pre mestskú časť predstavuje toho času najvýznamnejšiu investíciu majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré umožní legalizáciu mnohých stavieb. Je to síce proces zdĺhavý, nákladný a, žiaľ, neviditeľný, pre ďalší rozvoj Sídliska Ťahanovce však najvýznamnejší.

Aké sú priority na najbližšie dva roky?

Opäť sú to pozemky a ich vyporiadavanie. Samozrejme, popri tom máme množstvo plánovaných projektov, napr. kroky smerujúce k vybudovaniu Europarku a oddychovej zóny na Čínskej, vybudovanie cyklotrasy v Ťahanovskom lese, oplotenia proti diviačej zveri, v pláne je výstavba nového obchodného centra Pri Hati a mnoho ďalších.

Ako pomáhate obyvateľom v čase pandémie?

Ako jedna z prvých samospráv sme svojpomocne začali šiť pre obyvateľov rúška a v tisícoch ich bezplatne rozdávať obyvateľom, zabezpečovali sme nákupy pre seniorov a vďaka sponzorom stravu pre sociálne slabšie skupiny. V snahe pomôcť aspoň tým najohrozenejším obyvateľom sme nakúpili respirátory, pre členov Klubu seniorov sme zabezpečili vitamíny, ktoré sponzorsky zháňame aj pre ďalších ohrozených obyvateľov.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom na jednotlivých projektoch?

V porovnaní s tým, ako ťažko sa nám začínalo, teraz si neviem spoluprácu vynachváliť. Našli sme spoločnú reč, spoločné témy, spoločné ciele a čo je najpodstatnejšie, vieme si otvorene povedať, čo sa nám navzájom nepáči, a ako vieme veci čo najskôr pohnúť dopredu.

Autor: JES

Odporúčame

TOP články