Projekty z výzvy Inovuj ty! majú pomôcť zlepšiť kvalitu života v meste

Mesto hľadá pozemky na multifunkčnú halu

       Podporiť projekty, ktoré prinesú aktivity alebo riešenia pre budovanie a prepájanie komunít a otestujú ich v reálnom mestskom prostredí, je cieľom výzvy grantového programu Inovuj ty! Zapojiť sa do nej môžu subjekty neziskového sektora. Výzvu vyhlásili mesto Košice v spolupráci s neziskovou organizáciou Creative Industry Košice (CIKE).

      Hlavnými prioritami výzvy je podpora občianskej participácie, rozvoja komunitného života, sociálnej inklúzie, porozumenia a tolerancie, či podpora sociálnych inovácií. Vyhlásili ju v rámci projektu Košice 2.0. Len so zapojením obyvateľov môže mesto nájsť tie správne spôsoby, ako sa rozvíjať s ohľadom na potreby komunít, pre ktoré je domovom. Verím, že výzva Inovuj ty! naštartuje Košičanov a prinesie do nášho mesta množstvo skvelých projektov, vďaka ktorým sa Košice stanú lepším, kvalitnejším a zaujímavejším miestom na život,“ povedal riaditeľ CIKE Michal Hladký.
      Od výsledných projektov očakávajú, že budú originálne, budú reflektovať na potreby obyvateľov mesta, budú zapájať občanov, partnerov z rôznych sektorov, odborníkov, miestne subjekty či znevýhodnené skupiny občanov. Očakávajú tiež zodpovedný prístup k životnému prostrediu a najmä podporu kvalitu života obyvateľov v Košiciach.
      Do výzvy sa môžu zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy. Úspešný žiadateľ môže na svoj projekt získať dotáciu vo výške 5000 eur. CIKE pripomína, že spolufinancovanie nie je potrebné. Žiadosti je možné predkladať do nedele (14. 11.). Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.kosice2.sk.

Zdroj: TASR

Foto: Mesto Košice

Odporúčame

TOP články