Výťažok z polievky sv. Alžbety pôjde na charitu

Výťažok z polievky sv. Alžbety pôjde na charitu

Košice si pripomínajú druhé výročie vyhlásenia svätej Alžbety Uhorskej za svoju patrónku. Pri tejto príležitosti sa bude v piatok 12. novembra od 13.00 do 18.00 hod. na rohu ulíc Hlavná a Alžbetina podávať v súlade s platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR pôstna šošovicová „polievka chudobných“. Tí, ktorí chcú pomôcť ľuďom v núdzi si ju budú môcť kúpiť za dobrovoľný príspevok v minimálnej výške 1 €. 

Vo svojej jedálni ju bude podávať aj najväčší zamestnávateľ v Košiciach – U. S. Steel. Výťažok z predaja polievky sv. Alžbety si rozdelia košické združenia Útočište a Suverénny rád maltézskych rytierov.

Výťažok si rozdelia dve charitatívne organizácie

Cieľom aktivity je šíriť odkaz patrónky mesta Košice a pomáhať tým, ktorí si už sami pomôcť nevládzu. Finančné zdroje získané z predaja dobročinnej polievky poslúžia na podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním dvoch charitatívnych organizácií pôsobiacich v Košiciach.
OZ Útočište vytvára bezpečný priestor pre rodiny a jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú v životných krízach. Poskytuje im duchovnú a materiálnu pomoc. Zameriava sa tiež na pomoc hendikepovaným ľuďom, rozpadnutým rodinám či osamelým matkám.
Suverénny rád maltézskych rytierov pomáha zlepšiť životnú situáciu ľuďom v núdzi a hendikepovaným. Zbiera a distribuuje ošatenie, deťom zo sociálne slabších rodín prispieva na zakúpenie školských potrieb, na stravné v školských jedálňach či na školské výlety. Každoročne organizuje púť pre hendikepovaných do Lúrd, pripravuje a podáva jedlo ľuďom bez domova.

 Nezanedbateľným aspektom zbierky Polievka sv. Alžbety je aj propagácia charity medzi Košičanmi a zmena postoja k nej. Primátora Jaroslava Polačeka teší, že z dobročinnej zbierky Polievka svätej Alžbety sa stáva každoročná tradícia: „Alžbeta bola sväticou, ktorá by nám mala ísť príkladom v pomoci blížnym v ťažkých životných situáciách. Ak každý z nás pomôže čo i len troškou, tak to má zmysel. Ako primátor som veľmi rád, že nielen veriaci, ale všetci Košičania môžu vo svojej patrónke nachádzať vzor pre službu ľuďom v núdzi.“

Posolstvo svätej Alžbety, ktorá pomáhala chudobným, chorým, vdovám a sirotám, sa mesto Košice snaží šíriť ďalej. „Žijeme neľahké časy, keď viac ako predtým potrebujeme vnímať potreby tých najslabších, chrániť ich a byť im oporou. Som presvedčená o tom, že touto charitatívnou akciou zároveň zvyšujeme povedomie o živote svätej Alžbety Uhorskej. Jej bezhraničná oddanosť a pomoc núdznym môžu byť inšpiráciou a motiváciou aj pre dobrovoľníctvo v našom meste,“ hovorí viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová.

Dobročinnú polievku uvaria kuchári z celého Slovenska

V jedálni na Vojvodskej sa zídu za dodržania prísnych hygienických opatrení kuchári z exkluzívneho združenia Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc, aby pripravili 1 400 porcií dobročinnej šošovicovej polievky. Členmi zoskupenia sú kuchári, ktorí mimo svojho zamestnania po celom svete nezištne bez nároku na odmenu varia pre ľudí v ťažkých a krízových situáciách. „Myšlienka varenia polievky chudobných na pomoc tým, ktorí to potrebujú, nadchla kolegov z celého Slovenska, ktorí na tento deň vynechajú svoje pracovné povinnosti, aby mohli prispieť kuchárskym umením na dobrú vec,“ spomína Marek Mrúz, prezident združenia a dodáva, že toto je len jedna z foriem pomoci, do ktorej sa ich združenie pravidelne zapája.

Vladimír Fabián

Foto: Fb Mesto Košice

Odporúčame

TOP články