O polovičnú zľavu za odpad požiadalo mesto doposiaľ 1400 osôb

Košice sú z pohľadu nakladania s odpadmi najekologickejším mestom

Ťažko zdravotne postihnuté osoby (ŤZP), alebo ťažko zdravotne postihnuté osoby so sprievodcom (ŤZP-S), osoby čiastočne alebo úplne bezvládne môžu od začiatku tohto roka požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad o polovicu. Zatiaľ tak urobilo 1400 ľudí.

Nárok na zníženie má osoba na takzvanom paušálnom poplatku, kde jeho sadzba predstavuje 0,101 eura krát počet dní v roku. Zmeny príslušného VZN schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí. Podľa údajov z evidencie košického úradu práce, sociálnych vecí a rodiny by sa to v našom meste malo týkať zhruba 12 000 takýchto osôb.

Nárok na zníženie poplatku pre túto skupinu osôb nezaniká ani vtedy, ak o to poplatník požiada v priebehu roka. Za tri týždne tohto roka využilo túto možnosť takmer 1400 ľudí, ktorí tak namiesto doterajších 36,86 eur ročne zaplatia len 18,43 eur. 

Aj naďalej je možné podať žiadosť a požiadať tak o priznanie zľavy. K žiadosti o zníženie je potrebné doložiť kópiu preukazu fyzickej osoby ŤZP, alebo ŤZP-S, alebo kópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne  o priznaní prevažnej alebo úplnej bezvládnosti. Žiadosť o zníženie  môžete nájsť  tu: https://static.kosice.sk/s/c0b89c88585ca71e8a2783e3f14579f/show alebo na webe mesta www.kosice.sk v sekcii občan po kliknutí na odkaz „Formuláre a tlačivá“

O zníženie sa dá požiadať viacerými spôsobmi

„O zníženie je možné požiadať viacerými spôsobmi. Občan môže všetky vyššie uvedené dokumenty ako je žiadosť  o zníženie, kópia preukazu ŤZP, alebo ŤZP-S, alebo kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne  zaslať mailom na poplatky@kosice.sk, poštou na adresu Magistrátu mesta Košice, referát daní a poplatkov, Trieda SNP 48/A alebo ich môže priniesť osobne do kancelárie prvého kontaktu, respektíve do podateľne na magistrát,“ vysvetľuje vedúca referátu daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková.

Ak má občan už poskytnuté zníženie z dôvodu veku po dovŕšení 62 rokov, nie je potrebné si uplatňovať aj zníženie z dôvodu ŤZP, ŤZP-S, čiastočnej alebo úplnej bezvládnosti. Mesto však môže poskytnúť len jedno zníženie a v týchto prípadoch je na rovnakej úrovni o 50 percent.

Vladimír Fabián

Foto: kosit.sk

Odporúčame

TOP články