DFN Košice je jedným z centier na monitorovanie nežiaducich účinkov vakcín

DFN Košice je jedným z centier na monitorovanie nežiaducich účinkov vakcín

 Košická Detská fakultná nemocnica (DFN) je jedným z medzinárodných centier na monitorovanie nežiaducich účinkov u detí po podaní vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Za DFN o tom informovala Jana Holubčíková s tým, že rodičia môžu to, ako ich deti tolerovali podanie vakcíny, hlásiť prostredníctvom krátkeho elektronického dotazníka.

      „Aj rodičia prichádzajúci na očkovanie do našej nemocnice môžu svojimi hláseniami prispieť k tomu, aby boli vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre deti a mládež ešte bezpečnejšie v celosvetovom meradle,“ povedal medicínsky námestník DFN Košice Martin Mráz. Pripomenul, že na úvodnej štúdii, ktorá viedla k odporúčaniu detských vakcín na bezpečné použitie v pediatrii, sa zúčastnilo viac ako 2000 participujúcich.
      Medzinárodnú vakcinačnú štúdiu Monitorovanie COVID-19 vakcín, ktorá prebieha v 16 európskych krajinách, na Slovensku zastrešuje Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. Podľa jej dekana Daniela Pellu je jej hlavným cieľom sledovanie nežiaducich účinkov vakcín vo vybraných skupinách populácie.
      Európska korešpondentka pre SLOVACRIN a projektová manažérka štúdie Simona Sonderlichová spresnila, že obzvlášť ich zaujíma sledovanie nežiaducich reakcií u detí, mladistvých a ľudí s oslabenou imunitou. Získané informácie sa budú následne porovnávať s informáciami z iných krajín. Štúdiu financuje Európska agentúra pre lieky (EMA).
      Zber dát je realizovaný prostredníctvom krátkych anonymných elektronických dotazníkov, účasť na štúdii je dobrovoľná. „Rodičia môžu jednoducho zaregistrovať svoje dieťa do štúdie pomocou QR kódu, ktorý v prípade záujmu dostanú na letáčiku pri vakcinácii v DFN Košice,“ dodala Sonderlichová.
      Deťom sa podávajú pediatrické vakcíny Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Adolescenti dostávajú zložením rovnakú vakcínu, no v trojnásobne vyššej dávke. „Naše doterajšie skúseností ukazujú, že deti a mládež tolerujú tieto vakcíny veľmi dobre,“ skonštatoval Mráz.

Zdroj: TASR

Foto: DFN

Odporúčame

TOP články