O hlasovací preukaz už môžete požiadať svoju mestskú časť

O hlasovací preukaz už môžete požiadať svoju mestskú časť

18. augusta 2023

S hlasovacím preukazom bude môcť volič hlasovať vo voľbách do Národnej rady SR v ktoromkoľvek z 5 996 volebných okrskov. OSOBNE možno požiadať obec – v Košiciach Miestny úrad príslušnej MČ o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v piatok 29. septembra v úradných hodinách obce. Požiadať o preukaz možno aj LISTINNE alebo ELEKTRONICKY MAILOM tak, aby žiadosť bola doručená obci najneskôr 8. septembra. Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Podrobnosti v tlačovej správe na webe MV SR

Odporúčame

TOP články