Mladí medici praxujú aj v Detskej fakultnej nemocnici

Mladí medici praxujú aj v Detskej fakultnej nemocnici

18. augusta 2023

Aj keď sú letné mesiace spojené viac s prázdninami a oddychom, viacero študentov a študentiek má v dovolenkovom kalendári týždeň- dva označené ako LETNÁ PRAX. DFN Košice je výučbovou základňou pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekársku fakultu , Prešovsku univerzitu Fakultu Zdravotníctva , SZŠ Kukučínova 40, Košice , Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku , Strednú zdravotnícku školu sv. Alžbety . Počas školského roka tam pravidelne prichádzajú na súvislú odbornú prax alebo cvičenia študenti týchto stredných a vysokých škôl. Niektorí z nich sa do DFN Košice vracajú aj praxovať. Letnú prax v našej nemocnici absolvuje v júli a auguste viac ako 20 medikov a zdravotníkov z celého Slovenska, ale aj zahraničia.

Niektoré zahraničné študentky medicíny absolvujú svoju prax na Oddelení detskej chirurgie a budúca kolegynka, študentka z Prahy sa priúča novým poznatkom na oddelení ORL.

Zdroj: DFN Košice

Odporúčame

TOP články