Nové ulice dostali mená

Nové ulice dostali mená

Jednou z rozvíjajúcich sa mestských častí Košíc patrí Lorinčík. Výstavbou obytnej zóny s radovou a individuálnou bytovou výstavbou v posledných rokoch, v nej vyrástli celé nové ulice, ktoré donedávna nemali svoj názov.

Mestské zastupiteľstvo schválilo v marci všeobecne záväzné nariadenie o ich pomenovaní. V jednej z najmenších mestských častí Košíc pribudli ulice Lorinčícka, Slnečnicová, Maková, Limbová, Studničná, Karmelitánska, Grófska, Ochotnícka, Ulica pod Čapášom a Križovatka Furmanec.

Návrhy vychádzajú zo zaužívaných historických miestopisných názvov, boli prerokované a schválené názvoslovnou komisiou.

(MJ)

Foto: lorincik-haje.sk

Odporúčame

TOP články