Na ZŠ Tomášikova otvorili dve triedy pre ukrajinské deti

Na ZŠ Tomášikova otvorili dve triedy pre ukrajinské deti

Od začiatku tohto týždňa sa na ZŠ Tomášikova v Košiciach otvorili dve triedy pre deti z Ukrajiny, ktoré navštevuje po 24 žiakov. Jedna trieda je pre žiakov na 1. stupni a ďalšia pre ukrajinských piatakov až deviatakov.

Riaditeľka ZŠ Renáta Obšatníková hovorí, že v rámci košických ZŠ prijali najviac detí spoza našich východných hraníc. V súčasnosti majú dokopy 60 žiakov, ktorí sa spolu vzdelávajú v spomínaných samostatných triedach alebo sú rozdelení do bežných tried. Žiaci sú podľa nej šikovní, veľmi učenliví a zatiaľ s nimi nezaznamenali žiadne problémy alebo sťažnosti.

Riaditeľka: Deti sú šťastné, že sme ich prijali

„Musím pochváliť ukrajinské deti, hoci školská dochádzke pre nich nie je povinná, chodia k nám do školy veľmi radi a pravidelne. Sú veľmi šťastní, že sme ich prijali. Deťom sa v Košiciach páči, majú radi najmä centrum. Mladšie ročníky navštevujú aj školské kluby detí, chodia na prechádzky alebo vonku. Chcú sa zdokonaľovať v slovenčine, no sú zvyknutí na azbuku, a tak naše písmo im robí problém. Pri zosúladení učebných osnov komunikujeme aj so ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove,“ povedala počas dnešnej návštevy vedenia mesta a médií na ich škole.

Ako skonštatoval košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), ZŠ Tomášikova patrí medzi najlepšie v meste. Aj do nej prúdili v posledných rokoch veľké investície, ktoré dosiahli takmer pol milióna eur. Primátor ich potrebu zdôvodnil tým, aby sa riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta mohli venovať radšej skvalitňovaniu vzdelávania než pozeraniu sa na opadávajúce omietky alebo zatekajúce strechy. Aj príklad ZŠ Tomášikova podľa neho dokazuje, že ak deti môžu tráviť svoj čas v zdravom a príjemnom prostredí, má to pozitívny vplyv na ich výuku. 

„Oceňujeme, že ZŠ Tomášikova prijala najviac ukrajinských detí. Pomáha im s vyučovacím procesom, no vytvorila aj priestor, aby prostredníctvom jazykových kurzov sa mohli aj ich rodičom lepšie sa adaptovať v našom meste. Verím, že sa deťom a ich rodičom bude v Košiciach dariť a budú pre naše mesto prínosom.“

Rodičia urobili zbierku, deti nosili novým spolužiakom desiaty

Riaditeľka vyslovila veľké uznanie aj rodičom a žiakom na ZŠ Tomášikova. Tí už od príchodu prvých Ukrajincov začiatku marca im všemožne pomáhali. Aj napriek vojnovému konfliktu v ich krajine sa tak na novej škole cítili už od začiatku veľmi príjemne. Slovenské deti im nosili desiaty a požičiavali učebné pomôcky. Rodičia pre nich urobili zbierku, poskytli im aj zošity alebo perá.

Nielen deťom, ale aj ich rodičom pomáha pri lepšom začlenení do spoločnosti aj samotná škola, či mesto Košice, ktoré pre nich každý deň organizujú jazykové kurzy slovenčiny. Pre matky s malými deťmi ponúka mesto aj priestory v Centre voľného času na Popradskej ulici, kde si ich môžu navzájom postrážiť, aby si mohli vybaviť dôležité veci na úradoch.

Ministerstvo školstva v súčasnosti ponúka pre školy dotáciu vo výške 200 eur na každé dieťa z Ukrajiny. Túto možnosť si pochvaľujú aj na ZŠ Tomášikova, pričom z týchto peňazí im chcú kúpiť ďalšie pomôcky alebo interaktívnu tabuľu.

Podľa viceprimátorky Lucie Gurbáľovej (KDH) navštevuje košické základné školy v súčasnosti 335 žiakov z Ukrajiny a v materských školách je ich 73. Na rozdiel od iných samospráv v Košiciach zatiaľ nezaznamenali problémy s nedostatočnou kapacitou škôl. Základné školy by vedeli ešte prijať ďalších 165 detí a materské školy dvojnásobok aktuálneho počtu.

(JP)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články