Záchrana pod jednou strechou

Záchrana pod jednou strechou

Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému (KS IZS) v Košiciach je najviac vyťaženým pracoviskom tohto typu na Slovensku. Vlani prijali jeho pracovníci na čísle tiesňového volania 112 viac ako 181 000 telefonátov.


Pre porovnanie v Bratislave ich bolo 106 000, v Trenčíne len 75 000. Rovnako je toto pracovisko najvyťaženejším pre tiesňové volania prijímané v operačných strediskách Záchrannej zdravotnej služby a Hasičského a záchranného zboru.
V súčasnosti sídli špecializované režimové pracovisko v budove Okresného úradu na Komenského ulici, ktorá nespĺňa priestorové štandardy pre umiestnenie všetkých útvarov. Preto v roku 2019 presťahovali dispečing hasičov na Požiarnickú ulicu, čo narušilo základnú filozofiu budovania KS IZS, ktorej cieľom je integrácia základných zložiek v jednom priestore. Nevyhovujúce priestorové kapacity má aj odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice, ktorého zamestnanci zabezpečujú príjem a spracovanie volaní na tiesňové čísla.
Situácia by sa mala výrazne zmeniť. Ministerstvo vnútra vypracovalo projekt Integrovaného bezpečnostného centra. Budova by mala vyrásť na Wuppertálskej ulici na Sídlisku KVP. Pod jednou strechou majú byť všetky krajské pracoviská, ktoré budú reagovať na mimoriadne udalosti a krízové situácie, ale aj poskytovať pomoc obyvateľom v tiesni. Projekt počíta aj s hasičskou stanicou, operačným strediskom štátnej polície a s pracoviskom mestskej polície.

Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka ministerstvo vnútra by malo výstavbu moderného centra, v ktorom by pod jednou strechou našli vhodné podmienky centrály všetkých záchranných zložiek, financovať z prostriedkov plánu obnovy.

Mestskí poslanci schválili v marci spôsob prevodu vlastníctva deväťárového pozemku, na ktorom by mala moderná budova Integrovaného bezpečnostného centra vyrásť, na štát.

(MJ)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články