Nové srdce Košíc pri Hornáde spoznalo svoju podobu

Nové srdce Košíc pri Hornáde spoznalo svoju podobu

Projekčná kancelária Gogolák + grasse z Prahy sa stala víťazom urbanistickej súťaže s názvom Košice-Hornád – Nové mestské centrum. Tú vyhlásilo mesto Košice v závere minulého roka s dôrazom na ďalší rozvoj územia pri rieke Hornád s celkovou výmerou 124 hektárov v lokalite medzi Prešovskou cestou, Rampovou ulicou, železničnou traťou a Palackého ulicou. Mesto na tomto území vlastní zhruba štvrtinu pozemkov, rovnako je na tom aj Košický samosprávny kraj. Zvyšná časť patrí súkromným majiteľom. 

Cieľom bolo získať urbanistické riešenie atraktívneho mestského prostredia pre funkcie vyššej občianskej vybavenosti, bývania, sociálnych služieb, rekreácie, vzdelávania, športu a zelene vrátane využitia najmodernejších smart technológií a so zreteľom na atraktívnu polohu územia. 

V novej štvrti sa môže každý deň „premlieť“ vyše 50 000 ľudí

Nové mestské centrum by malo v nasledujúcich desaťročiach obsluhovať nielen spádové územie Košíc. Okrem obyvateľov metropoly východu a ľudom z okresu Košice-okolie má poslúžiť aj celému Košickému kraju. Uvažuje sa, že tam môžu sídliť aj niektoré orgány štátnej správy alebo zdravotnícke zariadenia. Tým by došlo k odľahčeniu dopravy v meste. Predbežne sa počíta, že v novej štvrti by mohlo trvalo žiť 18 000 ľudí a denne by tam okrem bývania dochádzalo za prácou, rôznymi službami alebo relaxom spolu 50 000 – 80 000 osôb. 

Do architektonickej súťaže sa prihlásilo 12 tímov, medzinárodná porota vybrala v marci tohto roka do druhého kola poltucet najlepších návrhov. Celá súťaž bola anonymná, ani samotní porotcovia až do vyhlásenia výsledkov nevedeli, kto sa skrýval za autormi všetkých návrhov a posudzovali ich len podľa písmen. Víťazný návrh označený v súťaži písmenom F, pod ktorým sa skrývali spomínaní pražskí architekti Gogolák + grasse, napokon získal hlasy všetkých siedmych členov odbornej komisie.

Víťazný návrh zaujal aj novým ostrovom pri Hornáde

Podľa jej podpredsedu Olega Hamana nebol žiaden návrh bezchybný. U toho víťazného rozhodla najmä skutočnosť, že išlo o nadčasový návrh. Zaujalo ich inovatívne riešenie nového ostrova pri Hornáde alebo zelených plôch pre krátkodobú rekreáciu Košičanov. Vyzdvihli aj prepojenie sídliska Dargovských hrdinov niekoľkými lávkami a podchodmi so železničnou stanicou a ulicami v historickom centre mesta. 

Ako skonštatoval hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp, dnešok je veľký deň pre celé mesto a zároveň aj obrovský záväzok pre ÚHA, ktoré si musí vyhrnúť rukávy a v spolupráci s ďalšími zainteresovanými pripraviť všetky ďalšie procesy, aby sa čo najskôr mohlo začať so „zhmotnením“ víťazného návrhu. 

Šéf poroty: Bola to najvýznamnejšia urbanistická súťaž od vzniku samostatného štátu

Víťazná kancelária získala 30-tisícovú odmenu, strieborní medailisti – košická spoločnosť Zoidberg projekt 20 000 eur a bronzová spoločnosť Between z Bratislavy 15 000 eur. Zvyšní traja postupujúci do druhého kola (M.S. Architekti, Compass a Ing. arch. Ivan Matys I.A.M. Projektová a obchodná kancelária) si odniesli po 5000 eur.  

Predseda súťažnej poroty – architekt Peter Beňuška vyhlásil, že v Košiciach sa konala najvýznamnejšia urbanistická súťaž od vzniku samostatného Slovenska, do ktorej sa mohli prihlásiť archiekti z akejkoľvek členskej krajiny EÚ. Ocenil, že vedenie mesta nabralo odvahu a vypísalo aj na európske pomery ojedinelú súťaž na to ako sa výhľadovo usporiada celé územie. 

 „Aj na základe toho, čo som mal možnosť zažiť ako hlavný architekt v Bratislave v súvislosti s revitalizáciou nábrežia Dunaja, kde vyrastá nové moderné centrum, môžem povedať, že ide o dlhodobý projekt na 30 a viac rokov. Touto súťažou sme položili základ niečoho dôležitého. Historické jadro sa vyvíjalo niekoľko storočí, sídliská na kopcoch niekoľko desaťročí. Dnes ich okrem ciest nič nespája. Ak sa na Hornáde vytvorí nové centrum, bude to ako by nové srdce Košíc, do ktorého budú mať blízko ľudia z centra a sídlisk. Tieto urbanistické zámery majú veľmi ďalekosiahly dopad, no vždy je najdôležitejšie začať. Košice aj vzhľadom na dodávku geotermálneho tepla z Ďurkova majú jedinečnú možnosť, aby tu vznikla uhlíkovo neutrálna štvrť, ktorá bude unikátna v celej Európe a v súlade s enviromentálnymi cieľmi Európskej komisie.“

Podľa primátora sa vďaka novému centru zmení tvár celého mesta

Podľa primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) víťazný projekt urbanistickej súťaže v budúcnosti výrazne zmení tvár celého centra mesta. Teší ho, že namiesto zanedbanej lokality, kde sú zväčša priemyselné areály alebo tam rastie burina, môže vzniknúť moderná štvrť s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Zdôraznil, že v každom modernom európskom meste sa život, ale aj ďalšie aktivity koncentrujú okolo rieky, ktorá ním preteká.

Lokalita okolo Hornádu má podľa neho obrovský potenciál. Mala by integrovať nielen bývanie, služby alebo štátne inštitúcie, zdravotné zariadenie, ale aj voľnočasové aktivity a relax v podobe napr. kaviarničiek s výhľadom na park. Zároveň by mala komplexne vyriešenú dopravu s dôrazom na ekologické prepojenie s „klasickým“ centrom mesta a všetkými smart riešeniami pre 21. storočie.

„Už pred takmer 3 rokmi sme sa začali zaoberať tým, či by aj v Košiciach nemohlo okolo Hornádu vzniknúť také mestské centrum aké ho poznáme z niektorých veľkých európskych metropol. Išlo o dlhodobý proces, ktorému predchádzali rokovania s architektami a pamiatkarmi a konzultácie s mnohými ministerstvami. Za tým, že tu dnes stojíme, stálo obrovské množstvo ľudí, ktorým týmto ďakujem. Súťaž bola kvalitne zorganizovaná. Vážim si, že od členov výberovej komisie sme dostali aj odporúčania ako ďalej pokračovať a ktoré kroky sú nevyhnutné napríklad aj na to, aby sme sa mohli uchádzať aj o ďalšie európske zdroje. Pred začiatkom súťaže som dúfal, že sa porote podarí vybrať uskutočniteľný a pekný návrh. Ten víťazný je nadčasový a s kvalitnými riešeniami. Namiesto sivej škaredej plochy vznikne pekná štvrť. Zároveň sa tým splní sen mnohých Košičanov, keďže opätovne prinesie rieku do mesta,“ dodal.

(JP)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články