Načúvajme hlasu občanov

Načúvajme hlasu občanov
Úlohou mesta je pravidelne vytvárať príležitosti pre občiansku angažovanosť

V dnešnej dobe je pre každé mesto kľúčové nájsť spôsob, ako byť konkurencieschopné. O tom, akým
kapitálom Košice disponujú a čo im chýba, sme sa rozprávali s viceprimátorom Marcelom Gibódom.
Text vznikol v rámci série rozhovorov k projektu Košice 2.0.

Inšpirujú ho mestá, ktoré kvalitou života dokážu udržať mladých, talentovaných ľudí. „V Košiciach už dnes máme to, čo si ľudia spájajú s veľkomestom – týka sa to najmä kultúry. Potrebujeme ale vytvoriť prostredie, ktoré by prialo rozvoju inovácií vo firmách a startupoch, a takisto na úrovni škôl a univerzít. V tomto nám môže byť vzorom napríklad estónske Tartu, ktoré je napriek svojej malej rozlohe centrom vzdelanosti, kultúry a inovácií v krajine,“ hovorí námestník primátora Košíc Marcel Gibóda.

Podpora inovácií

Jednou z kľúčových úloh mesta je podpora inovatívnych zámerov a byť v nich prínosným partnerom. Košice 2.0 sú jedným z takýchto projektov. „Verím, že tento projekt nám dá odpovede na otázky, ako lepšie komunikovať s obyvateľmi a pochopiť ich potreby. Zároveň je potrebné získané informácie pretaviť do strategických plánov mesta. Ako vieme, samosprávy pracujú s obmedzenými zdrojmi. O to dôležitejšia je ich efektívna alokácia tam, kde je to najviac potrebné,“ vysvetľuje M. Gibóda.

Základným kameňom komunikácia

Výzvou pre každé mesto je získať pochopenie na strane obyvateľov. Jedinou efektívnou cestou je otvorená komunikácia. „Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, kde sa začína a končí zodpovednosť samosprávy za určitú službu alebo verejný priestor. Málokto vie, aké služby mesto poskytuje a čo všetko musí financovať zo svojho rozpočtu. Preto je pre nás dôležité komunikovať s občanom, vtiahnuť ho do diania, vysvetliť a stransparentniť niektoré procesy. To isté platí aj pre podnikateľskú a štátnu sféru. Všetci
musíme vystúpiť zo svojich bublín a začať sa vzájomne počúvať.“


Rozhoduje kvalita služieb

Podľa viacerých prieskumov ľudia v Košiciach oceňujú, čo všetko im mesto ponúka po stránke kultúry, oddychu v prírode a spoločenského vyžitia. Naopak, to, čo chýba najmä mladej generácii, sú dostatočne atraktívne pracovné príležitosti.
„Napríklad prieskum realizovaný v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice ukázal, že približne každý tretí vysokoškolsky vzdelaný človek opúšťa náš kraj. Na druhej strane, osobne poznám ľudí, ktorí už dnes uvažujú o návrate do Košíc. Je na nás ako samospráve, aby sme im na to dali dôvod.“
Magnetom pre inovatívnych a kreatívnych ľudí môžu byť práve príležitosti, ktoré ponúkajú projekty ako Košice 2.0 alebo novovznikajúci Košický klaster nového priemyslu. Zároveň tu musia nájsť takú kvalitu služieb, akú by očakávali v zahraničí. „V tom nám práve môže pomôcť projekt Košice 2.0. Naučí nás, ako efektívnejšie komunikovať s občanom, nastaviť verejné politiky a služby pre celkový rozvoj mesta. Aby sme už neboli len regiónom, z ktorého je vysávaný kreatívny potenciál.“

Mária Vasiľová

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články