Na Mlynskej ulici sídlila Kráľovská súdna tabuľa

Na Mlynskej ulici sídlila Kráľovská súdna tabuľa

Jednou z dominánt Mlynskej ulice je Maléterov dom, majestátna budova, ktorá stojí na nároží s Puškinovou ulicou takmer 140 rokov.

Pomenovanie dostala po Viliamovi Maléterovi, lekárnikovi, majiteľovi lekárne U zlatého leva, jednom z najbohatších občanov mesta. Bol členom mestského zastupiteľstva, zakladajúcim členom Hornouhorského muzeálneho spolku a Spolku na skrášľovanie mesta, veľkou mierou prispel aj k zveľadeniu Mestského parku.

Pôvodný dom, ktorý stál na rohu dnešnej Mlynskej a Puškinovej, získal Viliam Maléter v 40. rokoch 19. storočia. Nový majiteľ ho dal zbúrať a na jeho mieste nechal postaviť staviteľom Michalom Répászkym honosný činžiak.

V rokoch 1885 – 1886 ho prestavali, pribudlo tiež jedno podlažie. Mestský nájomný dom je reprezentatívnym dokladom vývoja priestorového a estetického konceptu architektúry 19. storočia s bohatým eklektickým tvaroslovím.

V rokoch 1897 – 1903 si budovu prenajal uhorský štát ako sídlo Kráľovskej súdnej tabule. V tom období základ súdnej sústavy tvorili v zmysle zákona z roku 1871 kráľovské okresné súdy, pre obvody žúp boli zriadené kráľovské súdne stolice (sedrie) a v roku 1890 vznikli na území dnešného Slovenska, v Bratislave a v Košiciach, Kráľovské súdne tabule. Do obvodu košickej súdnej tabule patrili obvody siedmich stolíc – Berehovo, Prešov, Košice, Levoča, Miškolc, Rimavská Sobota a Sátoraljaujhely.

V roku 1903 Kráľovská súdna stolica opustila Maléterov dom a presťahovala sa do novostavby justičného paláca, ktorý vybudovali na dnešnej Šrobárovej ulici. V súčasnosti je sídlom Rektorátu Univerzity P. J. Šafárika.

Maléterov dom bol komplexne obnovený a reštaurovaný v rokoch 2003 – 2005. Jeho jedinečné výtvarné hodnoty predstavuje okrem fasád aj zaujímavá secesná maľba na strope hlavného schodiska a najmä unikátna klasicistická iluzívna maľba v priestoroch na prvom poschodí, imitujúca stanovú konštrukciu.

Autor: Ľudovít Korotnoky

Odporúčame

TOP články