Košíckí žiaci si vyskúšali život v nemeckom Paderborne

Košíckí žiaci si vyskúšali život v nemeckom Paderborne


Základná škola Laca Novomeského v Košiciach ponúka svojim žiakom výmenné pobyty. Do zahraničia nedávno vycestovali žiaci, ktorí absolvovali týždňový pobyt v spolupráci s partnerskou školou Gymnasium Schloß Neuhaus v Paderborne.

Základná škola známa ako „Lacák“ týmto pobytom rozbieha ďalšie partnerské spolupráce, ktorými chce svojim žiakom sprostredkovať nenahraditeľnú skúsenosť.

„Naša škola je zameraná na cudzie jazyky, hľadali sme možnosť ako ešte zlepšiť kvalitu výučby nemeckého, ale aj iných jazykov. Hoci výmenné pobyty sa robia najmä na stredných školách, chceli sme aj našim žiakom ponúknuť možnosť vycestovať do cudzojazyčnej krajiny,“ hovorí jej riaditeľka Júlia Dzurusová.

Žiaci z Lacáku boli najprv v on-line kontakte so svojimi nemeckými kamarátmi a pracovali na spoločných projektoch. V septembri tohto roku sa konečne podarilo zrealizovať výmenný pobyt. Školáci boli ubytovaní priamo v rodinách svojich rovesníkov a vyskúšali si na vlastnej koži život v 140-tisícovom nemeckom meste v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.

Nemecko si premiérovo užilo 14 ôsmakov a deviatakov

„Keďže išlo o úplne prvú výmenu svojho druhu, organizačná príprava prebiehala výlučne v našej vlastnej réžii a trvala vyše roka. Možnosti vycestovať nám výrazne obmedzili covidové obmedzenia. Do nemeckého Paderbornu na týždeň vycestovalo 14 žiakov z ôsmych a deviatych ročníkov. V tomto veku 13 až 15 rokov už sú deti samostatné, zodpovedné a dokážu sa pohybovať v pre nich neznámom prostredí,“ hovorí učiteľ Peter Jonáš, ktorý na škole vyučuje anglický a nemecký jazyk.

Košickí nemčinári pracovali v paderbornskej škole na zaujímavých aktivitách v rámci projektového týždňa, zúčastnili sa aj vyučovania a osláv 50. výročia školy. „Najviac sa mi páčilo vybavenie školy. Je v zámockom parku. Majú všade novú elektroniku. Na druhej strane si sami pestujú zeleninu, majú vlastný kompost, dokonca aj kurník. Vajcia školských sliepok ich školník predáva a tak získavajú peniaze na ďalšie zveľaďovanie školského hospodárstva,“ hovorí nadšene ôsmak Teodor Dobranský.

Žiaci skúšali i variť, štrikovať, vymýšľať hry o partnerských krajinách, absolvovali aj GPS tour po meste. Košickí školáci si vyskúšali aj ozajstné nemecké vyučovanie. „Prekvapilo ma, že každý učiteľ má svoju vlastnú triedu. Žiaci tam chodia za učiteľom a nie učiteľ za žiakmi ako u nás,“ spomína deviatak Tomáš Dopirák.

Tomášovi Koniarovi sa veľmi páčilo, že na hodine dostali ipady miesto zošitov. „Páčilo sa mi, že chodili do školy hlavne bicyklami a nie autami,“ hovorí Linda Porubčinová.

Prežijú, len keď sú pünktlich

Školáci vo voľnom čase stihli navštíviť najväčšie počítačové múzeum, či zaujímavosti okolia. Všade museli byť na minútu presne, čo mnohých prekvapilo. „Žiaci, ale aj my učitelia sme museli byť vždy dochvíľni a disciplinovaní. V Nemecku prežiješ, len keď si ´pünktlich´,“ hovorí učiteľ Roman Lastomirský s úsmevom.

Aj pre pedagógov bol pobyt  neoceniteľnou skúsenosťou. „Videli sme, ako prebieha vyučovanie priamo na nemeckej hodine. Triedy majú veľmi dobré vybavenie, čo deti motivuje a umožňuje realizovať inovatívne učebné metódy. No na druhej strane je v skupinách výučby cudzích jazykov žiakov veľa, triedy sa nedelia na skupiny a teda v jednej skupine je až do 30 žiakov. U nás je to maximálne 17, aby sme s nimi mohli lepšie pracovať,“ povedal koordinátor projektu učiteľ Peter Jonáš.

Žiaci Lacáku sa z Nemecka vrátili nadšení z toho, že svoju nemčinu, ale aj angličtinu konečne používali v reálnom živote v cudzojazyčnej krajine. „V praxi si vyskúšali jazyky, získali neoceniteľné skúsenosti, sebavedomie, chuť a motiváciu do ďalšej práce. Sami potvrdili, že keby bola možnosť, išli by opäť,“ teší sa Peter Jonáš.

ZŠ Laca Novomeského chce podľa svojej riaditeľky po tomto úspešnom projekte rozšíriť partnerské výmeny aj do iných krajín, o čom budú svojich žiakov ešte informovať.  

Mesto si želá čo najviac takýchto aktívnych škôl

Vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková víta takéto aktivity základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

„Pre zlepšenie sa v akomkoľvek cudzom jazyku je najideálnejšie stráviť istý čas tam, kde sa týmto jazykom hovorí. Oceňujem prácu pedagógov na ZŠ Laca Novomeského, ktorí to celé zorganizovali a svoje aktivity chcú rozširovať aj do ďalších krajín. Teším sa aj zo zážitkov detí, ktoré sami videli, aké sú ich vedomosti z nemčiny a na čom majú ešte popracovať. Verím, že sa k tejto škole a ZŠ Staničná, ktorá usporadúva výmenné pobyty so svojimi partnermi v Španielsku, pribudnú aj ďalšie naše ZŠ a ešte viac tým zatraktívnia štúdium pre svojich žiakov,“ doplnila.

Zdroj: DT

Foto:

Odporúčame

TOP články