Košice získali z eurofondov vyše 2,4 milióna eur na zlepšenie životného prostredia

Košice získali z eurofondov vyše 2,4 milióna eur na zlepšenie životného prostredia

Metropola východu získala 2,4 milióna eur z eurofondov na investície do budovania zelenej infraštruktúry. Mesto vo výzve Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) uspelo s kvartetom žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa zlepšenia kvality životného prostredia.

Pôjde o budovanie zelených striech, dažďových záhrad, revitalizáciu parkov a obnovu vnútroblokov na sídliskách. Hlavným cieľom projektov bolo podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) prispôsobiť mestské prostredie zmenám klímy, zlepšiť ovzdušie a skvalitniť život obyvateľov a návštevníkov mesta.

Okrem toho sa tým zatraktívnia lokality, na ktoré sa roky nemyslelo alebo na to chýbali financie. Spolufinancovanie zo zdrojov mesta predstavuje pri všetkých projektoch päť percent. Košice sa vďaka týmto investíciách stanú ešte zelenšími v lete budúceho roka. 

Oživia sa vnútrobloky na sídliskách KVP, Ťahanovce a Juh

Ďalším úspešným projektom je regenerácia vnútroblokov, na ktorú sa môžu tešiť obyvatelia v troch mestských častiach – na Sídlisku Ťahanovce, KVP a Juhu. Celková výška investície pre tri lokality spolu predstavuje približne 1,2 milióna eur.

Nevyužívaný priestor na Čínskej ulici na Sídlisku Ťahanovce sa zmení na oddychovú zónu. V pláne sú parkové úpravy, záhony, lavičky, herné prvky aj drobná architektúra. Tú budú tvoriť vynovené schodiská spojené gabionovými múrikmi, ktoré poskytnú aj možnosť na sedenie. K dispozícii bude bezbariérový prístup, vymení sa aj nevyhovujúce verejné osvetlenie.

Na Sídlisku KVP je naplánovaná regenerácia vnútrobloku Jasuschova – Bauerova. Hlavným zámerom je oživiť a zatraktívniť tento priestor a vytvoriť celoročnú oddychovú zónu s dôrazom na voľnočasové aktivity detí a rekreačný šport. Súčasťou projektu je výsadba drevín, doplnenie zelene, nový mobiliár, infraštruktúra, detské a športové ihriská.

Na Turgenevovej a Lomonosovovej pribudne zelená oddychová zóna

Výraznou zmenou prejde aj vnútroblokový priestor ulíc Turgenevova a Lomonosovova v mestskej časti Juh. Pribudnú nové dreviny, trvalkové výsadby, dažďové záhony či komunitná záhrada. Na svoje si prídu aj najmenší obyvatelia a milovníci športu, pre ktorých sa vybudujú detské ihriská a športoviská. Chýbať nebudú ani nové prístupové chodníky, cestičky a mobiliár.

„Za všetkých obyvateľov som veľmi rád, že sa tento projekt dočká svojej realizácie a prispeje to k ďalšiemu zlepšeniu kvality bývanie v tejto lokalite a zvýšeniu počtu zelených plôch. Pri spracovaní projektu sa myslelo na ľudí všetkých vekových kategórií vrátane rodín s deťmi, ktoré budú môcť v novej oddychovej zóne stráviť veľmi príjemné chvíle. V spolupráci s magistrátom chystáme aj ďalší podobný projekt revitalizácie na Pasteurovom námestí a ulici. Verím, že aj v tomto prípade budeme môcť spoločne prezentovať dobré správy našim obyvateľom,“ uviedol starosta Juhu Jaroslav Hlinka (nezávislý). 

Biely dom sa zmení na zelený

Výraznou zmenou prejde aj budova Magistrátu mesta na Triede SNP 48. K množstvu betónu sa pridá zeleň, ktorá bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a zároveň skrášli celý priestor. Na budovu sa nainštalujú zelené strechy, schody a stena, ktoré majú vodozádržnú funkciu. Budú zachytávať dažďovú vodu, zabránia jej odtoku do kanalizácie, čím sa zlepší kvalita ovzdušia. Projekt počíta aj so sadovými úpravami a rozšírením zelene. Celkové náklady na projekt predstavujú vyše 578 000 eur.

V areáli MŠ Kalinovská vzniknú dažďové záhrady a obnoví sa park

Investície za vyše 510-tisíc eur sa dočká aj Materská škola Kalinovská v mestskej časti Dargovských hrdinov. V areáli vzniknú tri dažďové záhrady, ktoré zvyšujú zadržiavanie vody v pôde a budú mať aj edukačnú funkciu. Zrevitalizuje sa zeleň, nepriepustné plochy sa vymenia za priepustné a pribudnú aj vegetačné plochy na strechách materskej školy.

Mesto uspelo aj so žiadosťou o finančné prostriedky na projekt revitalizácie parku na Lidickom námestí v mestskej časti Dargovských hrdinov. Cieľom je zvýšiť funkčnú a estetickú hodnotu priestranstva, a to výsadbou zelene, pridaním nového mobiliára a herných prvkov. Projekt myslí aj na majiteľov štvornohých miláčikov, ktorých poteší zriadenie kynologického ihriska na tréning psov. Projekt obnovy parku bude stáť zhruba 157-tisíc eur.

(JP)

Foto (vizual.): Gart Art

Odporúčame

TOP články