Na UPJŠ pripravili pre Ukrajincov intenzívny kurz slovenčiny

Univerzity na východnom Slovensku pozastavili spoluprácu s inštitúciami v Rusku

  Pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje v týchto dňoch Centrum jazykovej prípravy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CJP FF UPJŠ). Prvý dvojtýždňový kurz sa začal 28. marca a potrvá do 8. apríla.

      „Zo 16 aktuálnych študentov majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných odborov – medzi nimi aj vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka,“ informovala vedúca katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie fakulty Marianna Sedláková.
      V zozname evidujú už ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorí chcú opakovať vždy po dvoch týždňoch. Na ňom by participovali aj študenti slovenského jazyka a literatúry z katedry a externí učitelia.
      „Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň 90-minútové lekcie plus jednu víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z radov študentov alebo zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze,“ priblížila Sedláková. Vyučovanie prebieha každý deň s inou lektorkou.
      „Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách – získajú takzvaný jazyk na prežitie. Zároveň im bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu,“ doplnila vedúca katedry. Silno motivovaní študenti by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním.

Zdroj: TASR

Foto: UPJS

Odporúčame

TOP články