Košice schválili rozpočet a zvolili kontrolóra

Košice schválili rozpočet a zvolili kontrolóra

V štvrtok 16. decembra sa svojim úvodným dňom začalo 26. rokovanie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Počas dnešného 12 hodín trvajúceho rokovacieho dňa schválili poslanci aj Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 (PHRSR) a Akčný plán rozvoja mesta Košice na roky 2022-2024.

Oba strategické dokumenty vychádzajú aj zo Scenára pre Košice, ktorý vznikol na základe podnetov Košičanov a širokej odbornej verejnosti. Je v ňom uvedené ako sa mesto plánuje uberať v otázkach dopadov klimatických zmien, vplyvov priemyselnej výroby, zlepšovania priestoru pre oddych, kultúru, šport.

Mesto bude v nasledujúcom roku hospodáriť s vyše 265 miliónmi eur

Poslanci vyše štyri hodiny debatovali aj o rozpočte mesta, ktorý na nasledujúci rok bude predstavovať  sumu prevyšujúcu 265 miliónov eur. Východiskom pre jeho spracovanie bol spomínaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a Akčný plán rozvoja mesta Košice rešpektujúci finančné možnosti mesta.

Poslanci napokon schválili takmer rovnaký návrh rozpočtu, ktorý na rokovanie predložil primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý). Doplnili ho o niektoré schválené pozmeňujúce návrhy, vďaka ktorým pôjde napríklad 240 000 eur na zastrešenie klziska na Alejovej alebo 45 000 eur pre mestskú časť nad Jazerom, aby sa mohla postarať o rovnomennú rekreačnú lokalitu.

Celkovo si mestské časti celkovo rozdelia rekordných vyše 14 miliónov eur. Dodatočné finančné zdroje zväčša z rezervného fondu sa našli aj na opatrovateľskú službu, medzigarážové priestory na Michalovskej ulici  alebo do opráv škôl. Súhlas s rozpočtom napokon vyslovilo 35 z 36 prítomných poslancov. 

Ako po jeho schválení uviedol primátor, takýto rozpočet považuje za obrovské víťazstvo všetkých Košičanov, pre ktorých sú pripravené významné investície vo všetkých oblastiach života mesta. Zdôraznil, že mesto tak bude môcť realizovať veľké opravy, investície a dotiahnuť viaceré veľké projekty.

Hlavným kontrolórom zostáva Pavol Gallo

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie petíciu podpísanú takmer 3000 občanmi za zákaz hazardných hier v meste Košice. Rokovali aj o zmenu Všeobecno-záväzného nariadenia mesta, na základe ktorého by mestské časti dostali už budúci rok finančnú kompenzáciu, ktorá by im vynahradila výpadok za zákaz, resp. regulácie hazardu.

Jej výška by sa postupne zvyšovala zo 185 000 eur až do sumy 925 000 eur o ďalších päť rokov. Na základe návrhu poslankyne Lenky Kovačevičovej (nezávislá) sa rokovanie o tomto bode napokon prerušilo s tým, aby sa s ním mohli ďalej zaoberali príslušné komisie zastupiteľstva, Rada starostov a Mestská rada. 

Popoludní volili poslanci na 6-ročné funkčné obdobie aj hlavného kontrolóra mesta. O tento post mali záujem štyria uchádzači. Okrem terajšieho hlavného kontrolóra Pavla Galla si prihlášku podal aj mestský poslanec a kontrolór v mestskej časti Lunik IX a Západ Jozef Filipko (SMK), bývalý kandidát na primátora Košíc z roku 2006 a dlhoročný športový manažér Róbert Jano ako aj bývalý miestny poslanec z MČ Dargovských hrdinov a lesník Ján Plavčan.

V tajnej voľbe si získal najväčšiu dôveru poslancov Gallo, ktorý obdržal 22 hlasov poslancov a obhájil tak svoj post. Poslancovi Filipkovi sa ušlo 16 hlasov, Plavčan získal jeden hlas a Jano žiaden. 

Ťažko zdravotne postihnutí budú mať polovičnú zľavu z poplatku za komunálny odpad 

Prešiel aj návrh na zmenu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice. Najdôležitejšou zmenou je to, že držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. so sprievodcom a prevažne, resp.  úplne bezvládna osoba, budú mať nárok na 50-percentnú zľavu z tohto poplatku.

Poslanci odobrili aj novelu VZN o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam. Po jej schválení dôjde k zrovnoprávneniu všetkých druhov škôl v meste, ktoré bez ohľadu na svojho zriaďovateľa budú na svoju činnosť dostávať rovnaké finančné zdroje. Obe tieto VZN začnú platiť od 1. januára 2022.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bude svojimi ďalšími bodmi pokračovať v piatok 17. decembra od 8.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A. On-line ho bude možné sledovať po kliknutí na tento link: http://live.videostream.sk/kosice/ 

Vladimír Fabián

Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články