Košice môžu prísť kvôli rodinnému balíčku o 25 miliónov eur

Košice môžu prísť kvôli rodinnému balíčku o 25 miliónov eur

Ak na najbližšej schôdzi schváli Národná rada (NR) SR zvýšenie daňového bonusu pre rodičov detí do 18 rokov na 140 eur mesačne, samosprávy na Slovensku prídu celkovo o 544 miliónov eur z podielových daní. Pre mesto Košice to bude znamenať výpadok 25 miliónov eur. Chýbajúce finančné zdroje môžu mestu spôsobiť obrovské finančné problémy.

Poslanci NR SR majú budúci týždeň hlasovať o pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o dani z príjmov v rámci tzv. rodinného balíčka, cez ktorý vláda zoberie samosprávam 784 miliónov eur na tzv. daňový bonus. Navrhované kompenzačné opatrenia samosprávam vo výške 240 miliónov eur sú podľa zástupcov samospráv nedostatočné a dočasné, kým pokles príjmov krajov, miest a obcí bude zásadný a trvalý.

Podľa spoločnej výzvy vyhlásenia Únie miest a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ku ktorej sa pridalo aj združenie krajov SK8 a ďalšie organizácie, ide o pokračovanie v prijímaní rozhodnutí, ktoré majú negatívny vplyv na samosprávy. Automaticky sa premietnu do znižovania kvality verejných služieb, ktoré samosprávy zabezpečujú pre obyvateľov. 

Apelujú preto na poslancov a poslankyne NR SR, aby nehlasovali za pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov. Zdôrazňujú, že v konečnom dôsledku na to môžu doplatiť práve tie rodiny, o ktoré všetkým úprimne ide.  

Primátor varuje pred finančnými problémami mesta

S touto argumentáciou súhlasí aj košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý spolu s desiatkami ďalších svojich kolegov – primátorov požiadal poslancov NR SR, aby neschválili zvýšenie daňového bonusu. V opačnom prípade varuje, že to obyvateľom mesta prinesie zhoršenie mnohých poskytovaných služieb. To môže spôsobiť nižšiu kvalitu ich života.

„Neustále znižovania finančných zdrojov samospráv zo strany vlády už dávno prerástli únosnú mieru. Už niekoľko rokov upozorňujem na to, že nám štát nemôže nakladať na plecia ďalšie kompetencie bez akéhokoľvek finančného krytia. Takisto nemôžeme stále z vlastného rozpočtu suplovať štát a financovať rôzne vládne či poslanecké sociálne balíčky. Chystaný zvýšenie daňového bonusu môže byť tou poslednou kvapkou k úplnému znefunkčneniu samosprávy.“

Polaček pripomína, že Košice už uplynulé štyri roky prišli vplyvom rôznych legislatívnych zmien a doposiaľ schváleným kráteniam výšky podielových daní o 200 miliónov eur. Ak by sa tak nestalo, mohlo mesto napr. zrekonštruovať desiatky ďalších kilometrov úsekov ciest a chodníkov, viac investovať do svojich nehnuteľností, či verejného osvetlenia, častejšie kosiť alebo zvyšovať objem prepravy v MHD.

Úplne by sa zastavili investície

V prípade schválenia zvýšeného daňového bonusu pre rodičov nastane v meste ďalší výpadok podielových daní na úrovni 25 miliónov eur. Mesto Košice nebude podľa jeho slov vôbec vedieť zostaviť rozpočet na budúci rok. Bude preto potrebovať akútnu finančnú pomoc od štátu, aby dokázalo vôbec zabezpečiť všetky svoje kompetencie.

„Skúsili sme všetky dostupné možnosti, avšak zatiaľ bez akejkoľvek pozitívnej odozvy zo strany štátnych orgánov. Bez pomoci štátu nedokáže v roku 2023 čerpať ani schválené projekty z eurofondov, ani realizovať žiadne nové investície. Rezervný fond sme vyčerpali na odstraňovanie rôznych havarijných situácií. Nebudeme si môcť zobrať ani ďalší úver. Situácia je naozaj veľmi vážna, veríme, že si to uvedomí vláda a poslanci NR SR,“ tvrdí primátor.

Čo to znamená pre obyvateľov?

Únia miest Slovenska vo svojom vyhlásení varuje zhoršením dostupnosti dôležitých služieb, na ktoré sú vo svojich každodenných životoch občania zvyknutí a mnohí aj odkázaní. Príkladom bude školstvo, sociálne zabezpečenie, alebo verejná doprava.

Krúžky, zariadenia pre šport alebo voľnočasové aktivity pre deti môžu byť menej dostupné a v horšom stave. Ulice a susedstvá, v ktorých sa obyvatelia dennodenne pohybujú, budú menej udržiavané, menej osvetlené a potenciálne aj menej bezpečné. Samosprávy síce nechcú rozhodnutie vlády premietať aj do zvyšovania daní poplatkov a ceny za služby, niektoré však budú nútené podniknúť aj takéto kroky, aby zachovali aspoň základný chod kľúčových služieb.

Rodiny tak síce zaplatia o niečo menej na dani z príjmu, zároveň ale zaplatia viac na iných poplatkoch. Navýšenie daňového bonusu na úkor financovania samospráv tak v konečnom dôsledku ekonomickú situáciu rodín nemusí zlepšiť, veľmi pravdepodobne však môže zhoršiť ich kvalitu života. Každý obyvateľ Slovenska je totiž zároveň obyvateľom mesta, obce, kraja a mnohé služby, na ktoré sú zvyknutí, nezabezpečuje vláda, ale práve samosprávy.

Každá samospráva si bude musieť zvoliť vlastné úsporné opatrenia

  • Redukcia spojov a zhoršenie intervalov v MHD
  • Zastavenie dotácií pre šport (vrátane klubov kde hrávajú deti), kultúru, sociálne služby, vrátane dotačných programov pre občianske združenia, cirkvi a cirkevné organizácie  
  • Prepúšťanie zamestnancov samosprávy (to nie sú len úradníci, ale aj vodiči MHD, technickí a robotnícki pracovníci, sociálni pracovníci, atď.)  
  • Zvýšenie dane z nehnuteľnosti  
  • Zvýšenie úhrad v sociálnej oblasti vrátane poplatkov v zariadeniach pre seniorov  
  • Zvýšenie poplatkov v školách (školné, strava, ŠKD, atď.)  
  • Zvýšenie nájomného za hrobové miesta  
  • Zvýšenie daní za verejné priestranstvá, napr. aj za terasy reštaurácii  
  • Zvýšenie cestovného v MHD

Samosprávy určite nie sú proti pomoci rodinám. Práve naopak, veď takmer polovica výdavkov samospráv vo výške 47 percent je smerovaná do podpory rodín a jej funkcií (vzdelávanie a sociálne zabezpečenie). Zároveň si ale uvedomujeme aj modernizačný dlh na verejnej infraštruktúre a potrebu rozširovania kapacít v službách pre deti, rodinu a najmä v sociálnych službách, kde evidujeme najväčší nárast dopytu. Tento dopyt nedokážu samosprávy pri znížených príjmoch pokryť.

Zdroj: DT

Foto (ilustr.): Miro Vacula

Odporúčame

TOP články