Dopravný podnik zakúpil tri defibrilátory

Dopravný podnik zakúpil tri defibrilátory

V objektoch Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) pribudli tri automatizované externé defibrilátory (AED), ktoré v prípade núdze pomôžu pri záchrane života. Sú na troch miestach – na Bardejovskej, Rooseveltovej a Trolejbusovej ulici.

Tri defibrilátory osadil DPMK v nadväznosti na Európsky deň záchrany života a pilotný projekt Električka prvej pomoci. Tieto zdravotnícke prístroje tak v prípade potreby poslúžia nielen zamestnancom, ale aj širokej verejnosti.

Prístroje sú nainštalované na stene pri vstupe na vrátnicu, v prípade Rooseveltovej na pobočke Predpredaja. Sú k dispozícii 24 hodín denne a pripravené na okamžité použitie na záchranu života.

Prístroj, vedia použiť aj laici

Automatizovaný externý defibrilátor (AED) je bezpečný a jednoduchý prístroj vyrobený pre laické použitie. Ovláda sa intuitívne a pri oživovaní vedie záchrancu krok za krokom hlasovými povelmi podľa naprogramovaného protokolu.

Jeho kľúčovou vlastnosťou je schopnosť bezchybne analyzovať elektrickú aktivitu srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník a pokiaľ je to potrebné, odporučí  podanie elektrického výboja. Parametre pre výboj si AED sám pripraví a užívateľa iba vyzve k jeho prevedeniu stlačením tlačidla. Princíp fungovania vylučuje riziko poškodenia osôb zachraňujúcich či zachraňovaných.

Včasná defibrilácia je kľúčová

V dôsledku náhlej poruchy elektrickej činnosti srdca (fibrilácie komôr srdca) na základe akútneho infarktu myokardu či poruchy srdcového rytmu odhadom 95% ľudí zomrie skôr ako sa dostanú do nemocnice. Väčšina z nich by pritom mala výraznú šancu prežiť v prípade včasnej defibrilácie. 

Pri náhlom zastavení srdca je dôležitý čas poskytnutia prvej pomoci, šanca na prežitie sa každou minútou znižuje o 10 %. Bez okamžitej pomoci dochádza v priebehu 5 – 7 minút k nezvratnému poškodeniu mozgu z nedostatku kyslíka a následne k úmrtiu. V týchto prípadoch má včasný elektrický výboj (defibrilácia), vykonaný v čase 3 – 5 minút po vzniku náhlej srdcovej príhody, doslova život zachraňujúci účinok.

Zdroj: DPMK

Foto: DPMK

Odporúčame

TOP články