Magistrát ozelenie, zrevitalizujú sa aj vnútrobloky na sídliskách

Magistrát ozelenie, zrevitalizujú sa aj vnútrobloky na sídliskách

V Košiciach sa v uplynulých dňoch začali prípravné práce dvoch investícií v rámci budovania zelenej infraštruktúry. Tento pondelok sa pred vstupom na Magistrát mesta Košice z Triedy SNP uzavrelo hlavné schodisko, ktoré sa bude prerábať až do jari 2023.

Obyvatelia mesta a zamestnanci budú môcť počas stavebných prác využívať bočný vchod na magistrát od parkoviska na Ružínskej ulici. Nové schodisko by verejnosť mohla využívať na prelome jari a leta 2023. Náklady na stavebné práce v réžii košickej spoločnosti Eurobau predstavujú 802 092 eur a podľa zmluvy majú byť hotové do ôsmich mesiacov.

Dažďová záhrada zlepší mikroklímu prostredia

Súčasťou projektu sú drobné stavebné úpravy budovy, schodiska a blízkeho okolia s cieľom zmierniť nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Vegetácia pribudne na šikmej a podestovej časti vstupného schodiska, kde zároveň vznikne priestor na sedenie. Pribudne aj zelená stena z popínavých rastlín.

Opravy sa dočkajú aj strechy vo viacerých častiach magistrátu, ktoré sa zateplia a zmenia sa na vegetačné. Zelenšia bude aj plocha pred magistrátom – vytvorí sa tam dažďová záhrada, ktorá zabezpečí zlepšovanie mikroklímy prostredia.

Vnútroblok na KVP dostane zeleň aj športové plochy

Rovnaká spoločnosť uspela aj vo verejnom obstarávaní na sadovnícko-architektonickú revitalizáciu vnútrobloku Jasuschova – Bauerova na Sídlisku KVP v rámci projektu Regenerácia vnútroblokov v meste Košice. Spoločnosť nedávno prevzala stavenisko a v súčasnosti tam prebiehajú prípravné práce. Väčší stavebný ruch tam obyvatelia tejto lokality postrehnú od začiatku decembra.

Obyvatelia sa môžu tešiť na novú zeleň, dreviny, lavičky a ďalší mobiliár, športové plochy a herné prvky. Okrem toho sa zrekonštruujú a dobudujú komunikácie v rámci vnútrobloku. Revitalizácia vnútrobloku bude stať 402 667 eur má byť hotová počas budúcoročných letných prázdnin. 

Na krajšie prostredie sa môžu tešiť aj obyvatelia Furče, Juhu a Sídliska Ťahanovce

Mesto postupne začne aj s ďalšími revitalizáciami. Nevyužívaný priestor Vo vnútrobloku na Čínskej ulici na Sídlisku Ťahanovce chce pretvoriť na oddychovú zónu. V pláne sú parkové úpravy, vysadenie záhonov, inštalácia lavičiek, herných prvkov aj drobnej architektúry. Tú budú tvoriť vynovené schodiská spojené gabionovými múrikmi, ktoré poskytnú aj možnosť na sedenie. K dispozícii bude bezbariérový prístup a v lokalite vymenia aj nevyhovujúce verejné osvetlenie. 

V lokalite Turgenevova – Lomonosovova na Juhu pribudnú nové dreviny, trvalky, dažďové záhony či komunitná záhrada. Na svoje si prídu aj najmenší obyvatelia a milovníci športu, pre ktorých vybudujú detské ihriská a športoviská. Chýbať nebudú ani nové prístupové chodníky, cestičky a mobiliár. 

Nový šat dostane aj verejné priestranstvo na Lidickom námestí v mestskej časti Dargovských hrdinov. Cieľom je zvýšiť funkčnú a estetickú hodnotu priestranstva, a to výsadbou zelene, pridaním nového mobiliára a herných prvkov. Majiteľov štvornohých miláčikov poteší zriadenie kynologického ihriska na tréning psov. 

V pláne je aj vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry na materskej škole Kalinovská 9. Konkrétne pôjde o tri dažďové záhrady, ktoré zvýšia zadržiavanie vody v pôde a budú mať aj edukačnú funkciu. Zrevitalizuje sa zeleň, nepriepustné plochy sa vymenia za priepustné a pribudnú aj vegetačné plochy na strechách tejto materskej školy.

Ďalšie stavebné práce môžu začať až po súhlase ministerstva

Uvedené projekty už majú vysúťaženého zhotoviteľa a aktuálne prebieha proces administratívnej finančnej kontroly postupu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Na všetky spomínané projekty mesto získalo peniaze z eurofondov, nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je v celkovej výške 2,4 milióna eur. Spolufinancovanie zo zdrojov mesta je vo výške päť percent.

Mesto v októbri tohto roka uspelo aj s ďalšími žiadosťami o NFP spolu vo výške 710 476 eur na revitalizácie parkov v Starom Meste na ulici Branisková a Kuzmányho a revitalizáciu verejného priestranstva na ulici Obrancov mieru na Severe. V zásobníku projektov zatiaľ zostáva revitalizácia vnútrobloku Húskova – Hemerkova na Sídlisku KVP. Tento projekt síce uspel v hodnotení riadiaceho orgánu, avšak zatiaľ sa na jeho realizáciu nenašli finančné zdroje z eurofondov. 

Zdroj: DT

Foto (vizualizácie): arts&crafts

Odporúčame

TOP články