Konzervatoristi hľadajú podporu na svoj festival cez darcovský portál

Konzervatoristi hľadajú podporu na svoj festival cez darcovský portál

Festival KonFest bude tento rok prebiehať už po tretíkrát. Jeho pilotný ročník sa uskutočnil v Prahe v roku 2022 a vznikol zo vzájomnej spolupráce dvoch vzdelávacích inštitúcií. Prvotnú iniciatívu o odštartovanie takejto aktivity prejavila Pražská konzervatoř a Janáčková konzervatoř v Ostrave. Študenti týchto škôl sa predstavili svojimi inscenáciami v priestoroch pražského konzervatória, v Divadle na Rejdišti. Ďalší ročník prebiehal pre zmenu na ostravskom konzervatóriu, kam boli prizvané aj ďalšie školy. Pozvanie prijalo Konzervatórium, Timonova 2, Košice a tiež Konzervatoř Brno. Z tohto produktívneho stretnutia, po vzájomnej dohode pedagógov a vedúcich osobností hereckých oddelení jednotlivých škôl, padlo rozhodnutie zorganizovať tretí ročník v Košiciach. Súčasťou tohto ročníka je aj rozšírenie festivalu o ďalšie konzervatória z Maďarska a Slovenska. Festival sa v Košiciach uskutoční 24. – 26. júna 2024.

Ak sa chcete o festivale dozvedieť viac, prípadne prispieť, navštívte https://donio.sk/konfest2024

Odporúčame

TOP články