Zmeny na Verejnom cintoríne vidieť na prvý pohľad

Zmeny na Verejnom cintoríne vidieť na prvý pohľad

Revitalizácia cintorína sa týkala plochy takmer 5 800 m2. Došlo k obnove a modernizácii celého priestoru od vstupu na cintorín až po centrálny kríž vrátane osvetlenia hlavného schodiska a rekonštrukcie parkoviska.

Priestor cintorína bude vďaka revitalizácii zelenší ako v minulosti. Pred rekonštrukciou bola zeleň pred vstupom na cintorín na ploche cca 480 m2. Po rekonštrukcii už tvorí zeleň spolu s plochou trávnika na parkovisku takmer 1300 m2.

Celkovo sa na cintoríne vysadilo 59 stromov, z toho 29 do špeciálneho systému TreeParker, ktorý drevinám zabezpečí dostatočný priestor na rozvoj koreňovej sústavy. Okrem toho sa vysadili aj stovky kusov zelene vrátane kríkov, trvaliek a popínavých rastlín. Tie sa nachádzajú za betónovými palisádami po stranách námestia pred krížom, potrebujú však čas, aby vyrástli.

Súčasťou prác na revitalizácii vstupu na Verejný cintorín bola aj výmena podložia pod parkoviskom, vybudovali a zrekonštruovali sa prístupové cesty a chodníky ako aj účelové cesty v areáli cintorína. Na cintoríne pribudlo nové smart LED osvetlenie, lavičky, mobiliár, stojan na bicykle a nový šat dostal aj priestor trhoviska.

Nové parkovisko motoristom poskytne 71 parkovacích miest a ďalšie tri pre ťažko zdravotne postihnutých. Využiť môžu aj dve nabíjačky na elektromobily, ktorú sú umiestnené v stĺpoch verejného osvetlenia. Plocha parkoviska je zatrávnená. Umožní vsakovanie dažďovej vody či roztopeného snehu. Voda sa po prečistení vráti do retenčnej nádrže a využije sa pri automatickej závlahe zelene a stromov, ktoré sú vysadené aj v zelených pásoch medzi parkovacími miestami.

Odporúčame

TOP články