Do Mlynského náhonu stále vyteká voda znečistená ropnými látkami

Do Mlynského náhonu stále vyteká voda znečistená ropnými látkami

Ani po viac ako dvoch týždňoch sa nepodarilo identifikovať zdroj ropných látok vo vode, ktorá vyteká do Mlynského potoka a následne do Hornádu. Podľa rozboru ide skôr o znečistenie olejnatou ropnou látkou ako o znečistenie pohonnými hmotami.

Znečistenie na Mlynskom náhone sa objavilo ešte na začiatku januára v okolí ulíc Pri bitúnku a Jarmočná. Na mieste zasahovali hasiči, ktorí zachytávali unikajúcu látku. Polícia vtedy predpokladala, že znečistenie pochádza z cesty.

Revíziu kanála robila v posledných dňoch aj Východoslovenský vodárenská spoločnosť, a to v časti, kde odteká voda z Mlynského náhonu do Mlynského potoka. V úseku, ktorý nebol zatopený, odobrali vzorky vody z kanála a tiež vôd, ktoré vtekajú do kanála z jednotlivých vyústení. Rozbory odobratých vzoriek vody jednotlivých vyústení do nezatopenej časti kanála nepreukázali kontamináciu ropnými látkami. V ďalšom kroku bude potrebné vykonať inšpekciu zostávajúceho vodou zatopeného úseku, čo bude technicky podstatne náročnejšie.

Rozbor kontaminovanej vody poukazuje skôr na znečistenie olejnatou ropnou látkou ako na znečistenie pohonnými hmotami, napríklad motorovou naftou. Občianske združenie „Mlynský náhon“ na sociálnej sieti vyzvalo občanov, ak majú tip na zdroj znečistenia v lokalite od Staničného námestia po ulicu Pri bitúnku, napríklad informáciu o uskladnení väčšieho množstva oleja, nech to oznámia polícii na telefónnom čísle 158, alebo e-mailom priamo združeniu na info@mlynskynahon.sk.

(CŠ)

Foto: OZ Mlynský náhon

Odporúčame

TOP články