Čo chcú poslanci stihnúť za posledný rok?

Na zastupiteľstve voľba kontrolóra i schvaľovanie rozpočtu

Komunálne voľby sa budú konať na jeseň tohto roku. Poslanci mestského zastupiteľstva tak už majú len necelý rok, aby stihli zrealizovať ešte niektoré zo svojich plánov. Pýtali sme sa ich: Čo by ste radi presadili v mestskom zastupiteľstve v poslednom roku volebného obdobia?


Jozef Andrejčák (Nezaradení poslanci)

Dúfam, že v roku 2022 dôjde k plánovanej kompletnej rekonštrukcii podchodu na Triede arm. gen. L. Svobodu medzi ulicami Adlerova a Kalinovská. Zároveň očakávam, že postupne sa bude pracovať aj na projektovej príprave rekonštrukcie ďalších podchodov. Keďže komunikácie v našej mestskej časti majú už svoj vek a ich správcom je mesto Košice, verím, že dôjde aj k rekonštrukcii vnútroblokových ciest.  Za potrebnú považujem aj konštruktívnu diskusiu v súvislosti s koncepciou kontajnerovísk v rámci celého mesta. 

Jozef Filipko (Pre Košičanov)

Budem presadzovať, aby sme posunuli bližšie k realizácii niektoré dlhodobo odsúvané a neriešiteľné, či iba neriešené problémy v mestskej časti Košice – Sever. To je napríklad ulica Na stráni. Podľa súčasných stanovísk na tejto ulici normy neumožňujú vybudovať komunikáciu podľa platných noriem. Pripravuje sa realizácia nového verejného osvetlenia pre zvýšenie bezpečnosti. Ďalším neuralgickým bodom na Severe je križovatka pri Crow aréne a Kostolianska ulica. Spolu s kolegami poslancami na Severe presadzujeme aj zámer vybudovania pešieho chodníka na Kostolianskej ulici


Marián Horenský (Nezaradení)

Jednou z možností efektívneho vtiahnutia verejnosti do rozhodovacích procesov na úrovni samosprávy je participatívny rozpočet. Ide o proces, v ktorom občania rozhodujú o časti rozpočtu, a teda aktívne rozhodujú o záležitostiach lokálneho charakteru. Je preto nepochopiteľná nedôvera a absencia hlbšieho záujmu voči tomuto mechanizmu zo strany p. primátora. Mojou prioritou bude teda presadiť pravidlá participatívneho rozpočtu, ktorý už úspešne funguje nielen v mnohých mestách na Slovensku, ale aj na úrovni KSK, alebo niektorých košických mestských častí.


Miloš Ihnát (Nezaradení)

Za svoju prioritu považujem presadenie aspoň niektorých kompetencií, ktoré by mali prejsť na mestské časti. Prvou by mala byť daň za psa. Keďže okrem poslaneckého mandátu som aj starostom, podstatné bude dokončiť renováciu pasáže od Polikliniky Ťahanovce po Polyfunkčný objekt, súvislá oprava chodníkov a najmä cesty na Americkej triede, realizácia ďalšieho výjazdu áut z Hanojskej ulice na Európsku triedu a z Americkej triedy na Magnezitársku ulicu. Za prioritu považujem výstavbu aspoň jedného parkovacieho domu, diskusiu vedieme o lokalitách Viedenská, Pekinská a Sofijská , ale aj Berlínska ulica.Jozef Karabin (Nezaradení)

Mojou prvou prioritou je zrušenie nezmyselného a zbytočného mesačníka „Košice v skratke“ plateného z navýšených daní všetkých Košičanov, ktorý slúži hlavne ako PR pána primátora a jemu naklonených pritakávačov, starostov a poslancov. Moja druhá, tretia, štvrtá a ďalšia priorita bude predstavená voličom tých mestských častí (Pereš, Lorinčík, Myslava), ktorých zastupujem. V tomto plátku to nemá význam prezentovať.


Róbert Schwarcz (Košickí aktivisti a nezávislí)

Mojou prioritou ako predsedu komisie pre vzdelávanie bola a je podpora vzdelávania a zlepšenie podmienok pre viac ako 14-tisíc žiakov v školách v meste Košice. V poslednom roku volebného obdobia rád by som dosiahol ešte viac investícií do opráv a materiálneho vybavenia škôl a rovnako na zlepšenie podmienok pre zamestnancov našich škôl. Okrem toho sa venujem aj oblasti kultúry a dobrovoľníctva, samozrejme nezabúdam ani na tému čistoty, zelene, opráv ciest či chodníkov, športu a ďalších oblastí života obyvateľov mesta. Keďže som poslanec za MČ Nad jazerom, zásadná je pre mňa rekonštrukcia Slaneckej cesty.

(MJ)

Foto (titulné): Miroslav Vacula
 

Odporúčame

TOP články