História

Stop brutálnym asanáciám

Pred 40 rokmi, 2. februára 1983, vyhlásila vláda Slovenskej socialistickej republiky historickú časť Košíc za mestskú pamiatkovú rezerváciu (MPR). Svojou rozlohou i počtom pamiatok je

Viac »

Najkrajšia gotická listina má 600 rokov

Archív mesta Košice zachováva nesmierne bohaté dedičstvo, ktoré svedčí o slávnej histórii nášho mesta. Jeho súčasťou sú unikátne dokumenty nevyčísliteľnej hodnoty. Patrí k nim aj druhá erbová

Viac »

Barbier a chirurg, dva v jednom

Jedným z rituálov pred Vianocami i ďalšími veľkými sviatkami patrí návšteva holiča či kaderníka. Možno neviete, že korene tohto remesla na území dnešného Slovenska siahajú až do

Viac »

Nie každé remeslo má zlaté dno

Počiatky hrnčiarskeho remesla siahajú do predhistorických dôb. Tvárnosť hliny a jej bohatý výskyt umožňovali človeku už v najstarších časoch vyhotovovať rôzne úžitkové predmety. Vznik tohto

Viac »

Pýcha Košíc má 150 rokov

Vyše 500 000 vzácnych predmetov nevyčísliteľnej hodnoty v zbierkovom fonde, tisícky zreštaurovaných zbierok, výstav, odborných i laických podujatí, desiatky tisíc spokojných návštevníkov. Taký je stručný sumár 150 rokov

Viac »

Najčítanejšie 24 hodín