Buď svetlo!

Buď svetlo!

Verejné osvetlenie v Košiciach je v dezolátnom stave. Z viac ako 18-tisíc svietidiel je 14-tisíc po
životnosti. Znepokojivý je aj stav stožiarov verejného osvetlenia – z vyše 12-tisíc kusov má 10-tisíc
viac ako 20 rokov. V zlom technickom stave sú aj rozvádzače verejného osvetlenia s elektromermi,
nefunguje online systém kontroly a evidencie porúch.

Desaťročia zanedbávaná údržba a obnova, „trvalé provizórium“, keď po ukončení zmluvy so spoločnosťou
ELTODO v roku 2017 začal „dočasne“ spravovať verejné osvetlenie personálne a technicky nepripravený
Dopravný podnik mesta Košice, spôsobuje zvýšenú poruchovosť, extrémne vysokú spotrebu elektrickej
energie, nepružnosť správcu pri odstraňovaní porúch, zvýšený počet sťažností obyvateľov.

Ľady sa hýbu

Začiatkom novembra vyhlásilo mesto verejné obstarávanie na I. etapu obnovy, rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. V rámci projektu Smart City Košice s celkovou odhadovanou hodnotou takmer 850-tisíc eur vymenia 632 sodíkových výbojok za ekonomickejšie LED svietidlá, ktoré umožňujú napojenie na internet, nainštalujú 43 nových rozvádzačov a 10 inteligentných meteostaníc. Mesto uhradí zákazku z eurofondov (85 %), štátneho rozpočtu (10 %) a piatimi percentami prispeje košická samospráva. Záujemcovia majú predložiť ponuky do 9. decembra.
Nové LED lampy sa rozsvietia na ulici Ludvíka Svobodu (mestská časť Furča), Triede KVP a Moskovskej triede (Sídlisko KVP), Jantárovej (Juh), Moyzesovej, Protifašistických bojovníkov a Štefánikovej (Staré Mesto). Nové svietidlá budú komunikovať s rozvádzačom a ten cez pripojenie na internet s dispečingom. Riešenie umožní automatickú diagnostiku každého svietidla a v prípade poruchy odoslanie informácie na dispečing.

Systém by mal reagovať aj na svetelné podmienky, čím by mesto ušetrilo zvýšené náklady na energiu, ktoré vznikajú pri zapínaní a vypínaní verejného osvetlenia v čase denného svetla. Minulý mesiac mesto vyčlenilo z rozpočtu 402-tisíc eur pre mestské časti Barca, Košická Nová Ves, Myslava a Poľov. Peniaze sú určené na výstavbu a rekonštrukciu osvetlenia pri cestách, po ktorých premáva mestská hromadná doprava.

Zložitý proces

Na kompletnú modernizáciu verejného osvetlenia, ktoré by zodpovedalo inteligentným mestám 21. storočia, by radnica potrebovala približne 20 miliónov eur. V návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorým sa budú zaoberať poslanci na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, je aj úver vo výške 5 miliónov eur. „Keď chceme naštartovať rekonštrukciu verejného osvetlenia, musíme dokončiť podrobnú analýzu súčasného stavu celého systému, na jej základe spracovať projektovú dokumentáciu, vypracovať predpokladanú hodnotu zákazky, potom nasleduje verejné obstarávanie, ktoré však musí byť finančne kryté v rozpočte mesta,“ vysvetľuje riaditeľ Magistrátu mesta Košica (MMK) Marcel Čop.

Kritický stav

Zo spomínaného 5-miliónového úveru by mala byť financovaná svetelno-technická štúdia verejného osvetlenia, projektová dokumentácia a z nej vyplývajúca postupná modernizácia celej sústavy.
„V súčasnosti nie sú známe informácie o pripravovaných výzvach, o ktoré by sa mesto mohlo v súvislosti s nevyhnutnou modernizáciou verejného osvetlenia uchádzať. Vzhľadom na kritický stav infraštruktúry, na potrebný rozsah prác a finančné možnosti mesta je preto nevyhnutné uvažovať o zabezpečení financovania obnovy verejného osvetlenia aj účelovo viazaným bankovým úverom,“ uviedol Jaroslav Oršula z referátu parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia košickej radnice.

Solárne lampy

Mesto vypracovalo v spolupráci so Skúšobným laboratóriom svetelnotechnických zariadení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dokument „Technické požiadavky na sústavu verejného osvetlenia v meste Košice v kontexte Smart City“.
„Špecifikáciu plánujeme používať ako minimálny technický štandard prvkov sústavy verejného osvetlenia a inteligentných priechodov pre projektantov, investorov a mestské časti ako podklad pre vypracovanie projektových dokumentácii,“ hovorí riaditeľ MMK Marcel Čop.
Odborníci aktuálne pracujú na doplnení dokumentu o špecifikáciu solárnych svietidiel. „Takéto riešenia plánujeme využívať na miestach, kde nám to dovolia okolité podmienky, kde náklady na vybudovanie potrebnej infraštruktúry by boli príliš vysoké alebo sme limitovaní nevysporiadanými majetkovými pomermi. V budúcnosti uvažujeme aj o používaní solárnych hybridných svietidiel, pri ktorých okrem slnečnej energie bude pre napájanie využívaná aj veterná energia prostredníctvom veternej turbíny,“ dodáva J. Oršula.

(MI)

Foto: Mesto Košice/Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články