Boj o pozemky pod U. S. Steel pokračuje

Boj o pozemky pod U. S. Steel pokračuje


Zdá sa, že 25-ročný spor medzi obcou Sokoľany a mestom Košice o približne 700 hektárov pozemkov, na ktorých stojí časť U. S. Steel, speje k definitívnemu záveru. Ústavný súd SR vlani v decembri vyhovel ústavnej sťažnosti mesta Košice. Zrušil tým rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR z novembra 2020, podľa ktorého sporné pozemky nepatria do katastra Košíc, ale obci Sokoľany v okrese Košice-okolie. Zároveň celý spor vrátil NS SR na ďalšie konanie.

Bodku za bradatou kauzou by mal dať Najvyšší správny súd. Jeho rozhodnutie sa očakáva v priebehu tohto roku. Z rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu bude zrejmé, komu majú U. S. Steel, jej dcérske spoločnosti ako aj ďalší daňovníci pôsobiaci v areáli železiarní uhrádzať daň z nehnuteľností.

Ide o nezanedbateľný príjem

Katastrálny úrad na základe rozhodnutia Ústavného súdu a požiadavky mesta Košice zapísal koncom minulého roka sporné územie opätovne do katastra Železiarne, ktoré patrí pod mesto Košice. Mesto je tak od 1. januára tohto roka na základe platnej legislatívy až do momentu právoplatného rozhodnutia sporu o určení hranice medzi mestom Košice a obcou Sokoľany správcom dane z nehnuteľností. Mesto by takto ročne získalo dodatočné príjmy vo výške takmer 1,7 milióna eur, v prípade obce Sokoľany ide o zhruba 700-tisíc eur.

„Z oboch nálezov Ústavného súdu, ktorý rozhodoval o našich sťažnostiach voči rozsudkom NS z roku 2017 ako aj z roku 2020, vyplýva, že Ústavný súd má v danej veci rovnaký postoj. Veríme, že sa s jeho argumentami v budúcnosti stotožní aj Najvyšší správny súd. Získané finančné zdroje použijeme na ďalšie investície do projektov, ktoré skvalitnia život obyvateľom nášho mesta,“ skonštatoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Podľa právneho zástupcu mesta Jána Tokára pre ďalší vývoj kauzy je kľúčové, že Ústavný súd vyhodnotil postup Najvyššieho súdu ako svojvoľný a nesprávny, pričom v odôvodnení rozhodnutia dáva jednoznačné usmernenie, ako sa má v ďalšom konaní postupovať. Advokát očakáva, že Najvyšší správny súd potvrdí rozhodnutie v prospech mesta Košice. „Sporné územie by tak už raz a navždy malo byť pričlenené do katastrálneho územia Železiarne. Oprávneným správcom dane z nehnuteľnosti tak bude môcť byť už len mesto Košice,“ doplnil.

Sokoľany sa nevzdávajú

Obec Sokoľany zastupuje košická Advokátska kancelária Juristi. Ako vyplýva z jej vyjadrenia, nález Ústavného súdu nie je konečným rozhodnutím a ani nijako neprejudikuje, ako Najvyšší správny súd napokon rozhodne, úvahy o tom, že predmetný nález Ústavného súdu spôsobí definitívne prisúdenie sporných pozemkov mestu Košice, sú preto predčasné.

„Sme stále presvedčení, že z právneho hľadiska prináležia sporné pozemky obci Sokoľany. Podľa nášho názoru pričlenenie sporných území k mestu Košice za bývalého režimu bolo realizované protiprávne. Aj v ďalšom priebehu sporu preto bude uskutočňovať obec Sokoľany všetky potrebné právne kroky na ochranu svojich záujmov,“  píše sa v stanovisku.  
Právni zástupcovia obce upozorňujú, že v doterajšom priebehu takmer 25 rokov trvajúceho sporu súdy už viackrát právoplatne rozhodli v prospech Sokolian, na podklade čoho vždy došlo aj knáslednému prepisu týchto pozemkov na obec Sokoľany.
„Pre existenciu dôvodného podozrenia, že spätným prepisom sporných pozemkov na mesto Košice koncom roka 2021 došlo k porušeniu zákona, sme začiatkom tohto roka iniciovali podnet na príslušné orgány na prešetrenie zákonnosti tohto prepisu. Vec je momentálne v štádiu šetrenia,“ uvádza advokátska kancelária. 
(MJ, MK)         

Samostatne do boja

Sokoľany prišli o pozemky spolu s ďalšími trinástimi obcami v okrese Košice – okolie v roku 1979. Bývalý Okresný národný výbor Košice – okolie a po ňom Krajský národný výbor v Košiciach rozhodli o pričlenení 3 500 hektárov, na ktorých stáli Východoslovenské železiarne, do katastra mesta.

Obecné samosprávy sa od roku 1997 usilovali o návrat k historickým katastrom. Keď spoločný návrh na návrat k pôvodným hraniciam neobstál, Sokoľany išli do boja samostatne, ostatné obce rezignovali. Obec, ktorá v čase rozhodnutia o zmene hraníc katastra a pričlenení pozemkov k mestu bola časťou obce Hutníky, argumentovala, že sa tak stalo direktívne, bez súhlasu dotknutých obcí.

(MJ)

Predčasná oslava

V sobotu 13. júna 2009 vypukli v Sokoľanoch veľké oslavy. Po dvanásťročnom súdnom spore s mestom Košice obec s 1200 obyvateľmi získala späť do svojho katastra takmer 700 hektárov pozemkov, na ktorých stojí spoločnosť U. S. Steel a ďalšie firmy. Najvyšší súd s konečnou platnosťou zastavil konanie o hranice katastrov, čím potvrdil rozhodnutie okresného i krajského súdu v prospech malej obce.

Veľké víťazstvo oslávili obyvatelia vyše sedemsto kilovým opečeným býkom, štyrmi druhmi guláša a zábavou až do brieždenia.

„Býka máme v erbe obce, je symbolom sily a húževnatosti. Dvanásť rokov sme vytrvalo bojovali o pozemky ktoré patrili našim otcom, dedom a pradedom. Stálo nás to veľa energie, času i peňazí. Ale verili sme, že spravodlivosť musí zvíťaziť. Bývalý režim odsúdil našu obec na dožitie. Tridsať rokov platila u nás stavebná uzávera, ľudia si nemohli opraviť ani len plot. Mesto viac ako štvrť storočie žilo na náš úkor,“ tešil sa starosta Tomáš Suchý.

Radosť bol predčasná. Mesto využilo poslednú možnosť ako zvrátiť rozhodnutie Najvyššieho súdu SR podaním sťažnosti na Ústavný súd SR. Po ďalších dvanástich rokoch boj o pozemky pokračuje.

(MJ)


Foto: Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články